Tjänster för induktionsspolar

Tjänster för induktionsspolar

Se till att du har en perfekt formad spole för din uppvärmningsprocess och att du enkelt kan byta ut eller reparera den när så krävs.

Design av spolar


En korrekt designad spole är nödvändig för att erhålla en kostnadseffektiv induktionsvärme. Med denna tjänst är du säker på att du får en design som är anpassad till dina specifika tillämpningar och material. Det betyder i sin tur att du får rätt värmemönster och att strömförsörjningen i din induktionsvärme levererar maximal uteffekt. Denna tjänst kan användas första gången du implementerar induktionsvärme eller vid uppgradering av befintliga spolar.
 

Tjänster för spolar


Alla spolar från EFD Induction finns dokumenterade i en databas som innehåller all nödvändig information. Det gör det snabbt och enkelt för oss att reparerar eller byta ut spolar med bibehållen kvalitet. Denna tjänst kan användas första gången du implementerar induktionsvärme eller vid uppgradering av befintliga spolar.