Konsultation

Konsultation

Med dessa tjänster får du en värmningslösning som är mest lämplig för dina specifika krav och som säkrar att den fungerar som den ska från dag ett. Studier gjorda med datorsimulering gör att vi i förväg kan utvärdera effekten av olika tekniska lösningar för dina komponenter, material och processer. Vi erbjuder även tjänster för att mäta den ekonomiska effekten av att gå över till induktionsvärme eller av att uppgradera befintlig induktionsutrustning.

Datorsimulering


Glöm dyra och tidskrävande erfarenhetsbaserade processer. Med vår datorsimuleringstjänst kan du designa en avancerad spole utan att behöva tillverka en enda fysisk spole. Tjänsten täcker allt, från analys av molekylära förändringar i metaller till effektberäkningar för att erhålla vissa temperaturmönster. Dessutom kan du ändra en parameter i taget (t.ex. luftspalten mellan spole och föremål) för att kunna se effekten omedelbart.
 

Kostnads-nyttoanalys


Att ta fram grundläggande data för beslutsfattning kring investering i uppvärmningsutrustning är ofta en tung process. Under tiden måste du leva med den befintliga utrustningen och se konkurrenterna närma sig. Vi hjälper gärna till med att beräkna de kortsiktiga konsekvenserna och de långsiktiga fördelarna med att antingen modernisera din befintliga installation eller med att investera i en ny induktionsvärmelösning.
 

Genomförbarhetsstudie


Vill du förbättra dina uppvärmningsresultat? Vi kan utföra genomförbarhetsstudier som låter dig se den smartaste lösningen – oavsett om du önskar uppgradera din utrustning eller installera en ny process. Vi tillhandahåller alla för- och nackdelar för olika lösningar, samt kostnads- och tidsuppskattningar från planeringsstadiet till drift. Att hantera system och utrustning för förvärmning och eftervärmning kan också tas med för att producera ett komplett linjeproduktionskoncept.