Induktionsvärme används i många olika områden i olje- och gasbranschen.

Olja och gas

EFD Induction har hjälp olje- och gastjänsteföretag sedan mitten på 90-talet.
Close

Induktionsvärme används i många olika områden i olje- och gasbranschen.


Exempel:

 • Förvärmningsbehandling före svetsning
 • Eftervärmningsbehandling efter svetsning
 • Förvärmning före beläggningsarbeten
 • Böjning av rör
 • Lödning
 • Krympning – bultar och muttrar
 • Krympning – ångventiler
 • Krympning – lager
 • Krympning – nav, drev, drivhjul och kompressorhjul
 • Krympning – kompressorer och låsringar
 • Borttagning av gummibeläggningar
 • Borttagning av limmade delar
 • Härdning av sprutmålade beläggningar
 • Uträtning

MER INFORMATION

Induktionsteknik - Lösningar för offshoreindustrin
Lösningar för offshoreindustrin

Download
Induktiv bultvärmning
Induktiv bultvärmning

Induktionsvärme för bultexpandering används i högtrycksturbinder vid kraftstationer, kemikaliefabriker och vid olje- och gasfabriker.

Download
Färg- och beläggningsborttagning med induktionsvärme
Färg- och beläggningsborttagning med induktionsvärme

Induktionsvärme sänker tiden för borttagning av beläggningar med så mycket som 90 procent jämfört med alternativa metoder.

Dwonload