Riktningssystem

Riktningssystem

Terac är ett system för riktning av svetsade fartygsdäck och skott. Det ger lägre kostnader, säkerhet och miljöfördelar vid skeppsbyggnation. Terac är en beprövad, nyckelfärdig lösning som endast behöver elektrisk matning för att vara redo för användning.
Close
EFD Induction var först med att använda induktionsvärme för riktning av fartygsdäck och -skott under det tidiga 1980-talet. Idag används det av stora skeppsvarv över hela världen.

Kortar ner tiden med så mycket som 80 procent.

  • Snabbt, jämnt och styrbart: Snabb, enkel, precis och jämn värmning förbättrar både kvalitet och produktivitet. Det har dokumenterats att Terac kan sänka riktningstider med så mycket som 80 procent jämfört med värmning med flamma. Genomvärmning av ståldäck och skott går snabbt, t.ex. tar det bara 8 sekunder att värma igenom 8 mm plåt.
  • Maximal operatörseffektivitet Ett plug-and-play-system – utbildning av operatörer tar bara ett par timmar. Det är enkelt att använda med lättförståeliga operatörskontroller behändigt placerade på handtaget.
  • Felsäker drift: Förinställda parametrar minimerar risken för överhettning, så det är närmast omöjligt att överhetta metallen.
  • Robust konstruktion: Komponenterna i Terac är framtagna med avsikt att klara tuffa varvsmiljöer.
  • Kompakt utrustning: Ett komplett Terac-system får plats i en container av standardstorlek, vilket gör det lätt att flytta mellan arbetsplatser.
  • Stort arbetsområde: Operatören kan arbeta med Terac inom en radie på 45 m från basenheten. Med en förlängningsenhet som tillval kan arbetsområdet ökas till en radie på 60 m. Med den handhållna transformatorn kan operatören värma skeppsskott och andra områden som är svåra att nå.
  • Miljövänlig: Inga avgaser, inget damm, inga flammor, inget buller, ingen gas och nästan ingen strålningsvärme ger bekväma och produktiva arbetsvillkor. Det är goda nyheter även för miljön.

MER INFORMATION

Induktionsriktning
Induktionsriktning

Termisk riktning av svetsade plåtkonstruktioner har sedan tidigt 1980-tal varit ett viktigt område för EFD Induction.

Download
Induktionsriktning på skeppsvarv
Induktionsriktning på skeppsvarv

Utrustning från EFD Induction finns på varv och torrdockor i hela världen

Download