Induktionsspolar

Induktionsspolar

Ett varv, flexibel, cylindrisk med flera varv, vänstervarv, högervarv, hårnål, parallell, ny, uppgraderad, liten, stor... På EFD Induction konstruerar och tillverkar vi praktiskt taget alla tänkbara typer av spolar.

Världens bästa företag när det gäller induktionsspolar?

För att få ut mest möjligt från din EFD Induction-utrustning bör du använda spolar från EFD Induction. Även om du använder kraftkällor som inte kommer från EFD Induction, så kan vi fortfarande förse dig med nya, mer effektiva spolar. Alternativt så kan vi uppgradera dina befintliga spolar så att de får en förlängd livslängd och produktivitet.

Tjänster för spolar

Med vår logistik- och spårningssupport får du hjälp med att alltid ha tillräckligt med spolar på lager. Vi ser också till att spolarna byts ut innan de hinner utgöra ett hot mot driftstid och produktivitet.

Världsomfattande nätverk av laboratorier och spolverkstäder

Konstruktion och testning av spolar är oftast den process som har längst ledtid vid formgivning av en induktionsvärmelösning. Det beror på att designen först måste testas noggrant för att se att den fungerar som förväntat under hårda arbetsvillkor. Sådana tester kräver dock specialutrustning, den typ av utrustning som du finner i våra labb och verkstäder över hela världen.

Utbildade experter till hands

EFD Inductions spolingenjörer är experter på att bygga, testa och uppgradera spolar för många av världens ledande tillverkningsföretag.