Enaxliga tippbara gjutugnar (FIB)

Enaxliga tippbara gjutugnar (FIB)

FIB-ugnarna smälter stål och andra metaller som koppar och aluminiumlegeringar.
Close

FIB-enheterna kan fås i utföranden med olika kapacitet, upp till 6 000 kg. Energiförbrukningen har minimerats genom användning av en smart spoldesign som optimerar induktionsspolen. FIB finns med lättbytta prefabricerade smältdeglar eller stampad infodring.  

Det finns olika modeller tillgängliga för att passa alla kapacitetsbehov.

Induktionssmältning
Induktionssmältning

Induktionsvärmning är en smart och beprövad metod för att smälta metall och glas.

Download

MER FRÅN FAMILJEN

Induktionsbilletsvärmare (CHC)

Billetsvärmare (CHC)

Gå till produkt
Stångändesvärmare (CBB)

Horisontella stångändesvärmare (CBB)

Gå till produkt
Vertikala stångändesvärmare (CHV)

Vertikala stångändesvärmare (CHV)

Gå till produkt
Dubbelaxliga tippbara gjutugnar(DAB)

Dubbelaxliga tippbara gjutugnar(DAB)

Gå till produkt
Smältugnar med rörliga spolar (FIM)

Smältugnar med rörliga spolar (FIM)

Gå till produkt
Rollover-smältugnar (FAR)

Rollover-smältugnar (FAR)

Gå till produkt
Laboratoriesmältugnar (LAB)

Laboratoriesmältugnar (LAB)

Gå till produkt