HeatLine är EFD Inductions serie med smidesvärmare och smältugnar.

HeatLine

HeatLine är EFD Inductions familj av system för smält- och smidesapplikationer. HeatLine är en omfattande serie, och systemen har seriell- och/eller parallellkompenserade induktionsvärmare som med olika effekter och frekvenser tillgängliga.
Close

HeatLine smidesvärmare och smältugnar används till allt från smide med höga volymer till specialsmältapplikationer. Automatiskt byte av spolar och lastanpassning gör HeatLine särskilt produktiv för smide. Exakt gjutning, korta smälttider och enkla byten av smältdeglar är utmärkande för HeatLine smältugnar.

Den rätta lösningen för smält- och gjutarbeten

  • Komplett utbud: System för smält- och smidesapplikationer. Värmare för stångändar, billetsvärmare, smältugnar.
  • Specialistområden: Silikonsmältning, vakuumsmältning, glassmältning, grafitbeläggning och lindning av fjädertråd.
  • Tillförlitlig: Alla HeatLine-omriktare har automatisk lastanpassning, ett styrkort med en enkel mikroprocessor och integrerade kondensatorer.
  • Prestanda: HeatLine-systemen har serie- och parallellkompenserade frekvensomriktare lämpliga för en mängd olika tillämpningar. 
  • Lägre kostnader: EFD Inductions omriktare i hjärtat av HeatLine-systemen har högre verkningsgrad än alternativa induktionsvärmare och andra värmningsmetoder. Kompakt utrustning med beprövad tillförlitlighet maximerar driftstid och genommatning.
  • Försäkrad kvalitet: Med HeatLines omriktare, spolar och styrprogram får du alltid ett perfekt värmeresultat. Direktvärmning av arbetsstycken eliminerar överhettning. Upprampningstiderna är korta. Temperaturstyrningen är exakt och lätt att upprepa. I smälttillämpningar styr avancerad programvara energinivåerna. HeatLine ger en snabb, exakt och jämn värme tillsammans med automatisering och styrning av processerna.
  • Bättre arbetsmiljö: Med HeatLine minskas manuell påverkan och ingripanden från operatören till ett minimum. Liten höjning av omgivningstemperatur och buller. En renare och mer bekväm arbetsmiljö hjälper till att öka operatörens produktivitet.

MER INFORMATION

HeatLine är EFD Inductions serie med smidesvärmare och smältugnar
HeatLine - Industriella värmningssystem

HeatLine är EFD Inductions serie med smidesvärmare och smältugnar

Download
Uppvärmning av rör och stångändar
Uppvärmning av rör och stångändar

Download
 Induktiva billetsvärmare
Induktiva billetsvärmare

Rund- och fyrkantsprofil, från stor till liten profil; avsedda för tunga industriella tillämpningar för uppvärmning av ämnen innan smide eller varmvalsning

Download
Induktionssmältning
Induktionssmältning

Induktionsvärmning är en smart och beprövad metod för att smälta metall och glas.

Download

PRODUKTER I HELA FAMILJEN

Induktionsbilletsvärmare (CHC)

Billetsvärmare (CHC)

Gå till produkt
Stångändesvärmare (CBB)

Horisontella stångändesvärmare (CBB)

Gå till produkt
Vertikala stångändesvärmare (CHV)

Vertikala stångändesvärmare (CHV)

Gå till produkt
Enaxliga tippbara gjutugnar (FIB)

Enaxliga tippbara gjutugnar (FIB)

Gå till produkt
Dubbelaxliga tippbara gjutugnar(DAB)

Dubbelaxliga tippbara gjutugnar(DAB)

Gå till produkt
Smältugnar med rörliga spolar (FIM)

Smältugnar med rörliga spolar (FIM)

Gå till produkt
Rollover-smältugnar (FAR)

Rollover-smältugnar (FAR)

Gå till produkt
Laboratoriesmältugnar (LAB)

Laboratoriesmältugnar (LAB)

Gå till produkt