Bultvärmningssystem

System för bultvärmning

EFD Inductions lösning för bultexpandering är uppbyggd kring en liten men kraftfull mobil Minac-omvandlare och har tagits fram speciellt för induktionspolar.
Close

Snabb, enkel, precis och jämn värmning förbättrar produktiviteten. Bultvärmning via induktion är minst 70 % snabbare än andra metoder.
 

Mobil, flexibel och lätt att använda

  • Flyttbar induktion: Du kan flytta runt den i verkstaden eller på kraftstationen. Transformatorn har 10 meter flexibla kabel.
  • Flexibel: Den kan förses med olika typer av spolar för olika bultmått. Induktionsspolar kan bytas på bara några sekunder.
  • Enkel att använda: Handhållna transformatorer (HHT) försedda med på/av- och exakt strömreglering. HHT-enheten är lika enkel att använda som en vanlig elektrisk borr. Flexibla vattenkylda kablar mellan HHT och omriktaren ger dig enkel åtkomst till bultarna.
  • Dubbla effektutgångar: Våra utrustningar finns även i en “twin”-version med två oberoende effektutgångar som kan användas samtidigt. Samma operatör kan arbeta med två bultar samtidigt. Det är även möjligt att arbeta på bägge sidor av turbinen samtidigt.
  • Lägre kostnader: Snabbare värmning betyder att du får mycket kortare stilleståndstider för ångturbinen
  • Förbättrad kvalitet: Med styrsystemet kan du ha förinställda värmningscykler med upprampnings- och hålltider. Exakt repeterbarhet av värmningscykler försäkras. Samma energimängd appliceras till alla bultar.
  • Miljövänligt: Inga flammor, ingen gas och nästan ingen strålningsvärme ger en mer komfortabel, mer produktiv arbetsmiljö. Det är goda nyheter även för miljön. 

Säkerhet före allt

Vid bultvärmning är fokus på säkerhet avgörande både för att uppnå ett konsekvent resultat och för att undvika skador på personal eller bult. Allt överslag mellan spole och arbetsstycke måste undvikas eftersom okontrollerade höga strömmar kan påverka metallens struktur inuti bulten. Hållare för glasfiberisolering, lacker och elektronisk identifiering av kontakt spole-arbetsstycke ger tre gångers säkerhet mot kortslutning.

 

MER INFORMATION

Induktiv bultvärmning
Induktiv bultvärmning

Induktionsvärme för bultexpandering används i högtrycksturbinder vid kraftstationer, kemikaliefabriker och vid olje- och gasfabriker.

Download