Krympning med induktionsvärme

Krympning med induktionsvärme

Våra system används i bilindustrin för att krympanpassa kugghjul, lager och ringar. De används även för att reparera flygplan, tåg och lastbilar. Våra mobila system används för värmekrympning på oljeriggar och används i stigande grad för av- och påmontering av turbinbultar på kraftverk.
Close

Vad är krympning?

Normalt utvidgar sig metallerna vid uppvärmning och drar ihop sig vid avkylning. Detta dimensionella svar på temperaturförändring kallas för värmeutvidgning. Vid induktiv krympning används denna effekt antigen för på- eller avmontering. En metallkomponent värms upp till mellan 150 °C och 300 °C, vilket gör att den expanderar och att andra komponenter därmed kan föras in eller tas bort.

När till exempel två rördelar sätts ihop, värms den ena delen upp tills dess diameter har utvidgats nog så att den andra delen kan skjutas in i den. När de sammansatta delarna återgår till omgivningstemperatur blir sammanfogningen ett starkt pressförband.  På samma sätt kan värmeexpandering användas för att lossa förbandet innan demontering.

 

Vilka är fördelarna?

Processens styrbarhet, att den är konsekvent, exakt och snabb är avgörande fördelar med induktiv krympning. Induktiv värmning är mycket noggrann. Eftersom värme endast skapas i komponenten så värmer man enbart upp den del som kräver uppvärmning och inte atmosfären runtomkring. Samtidigt som risken för deformation minskar så är det energisnålt. Eftersom induktionsvärme är väldigt koncentrerat möjliggör det ofta att mindre mängd värme kan användas. Temperaturstyrning är noggrann, med exakt kontroll av upprampnings-, och hålltider. Olikt traditionella värmemetoder så finns det ingen öppen låga vid induktionsvärmning. Det betyder att induktiv krympning kan användas inom en mängd olika miljöer med brandfarliga varor, speciellt inom petrokemiska användningsområden.

Var används det?

En stor variation av olika industrier och tillämpningsområden kan dra nytta av induktiv krympning. Våra system används i bilindustrin för påkrympning av kugghjul, lager och ringar. De används inom den mekaniska industrin och vid underhållsarbeten av flygplan och tåg. Våra mobila system används för värmekrympning på oljeriggar och används i stigande grad för av- och påmontering av turbinbultar på kraftverk.

Videofilmer

KRYMPNING MED INDUKTIONSVÄRME

Våra system används i bilindustrin för att krympanpassa kugghjul, lager och ringar. De används även för att reparera flygplan, tåg och lastbilar.