Induktiv förvärmning

Induktiv förvärmning

Induktiv förvärmning är en process där material eller arbetsstycke värms upp via induktion före ytterligare bearbetning.
Close

Vad är induktiv förvärmning?

Induktiv förvärmning är en process där material eller arbetsstycke värms upp med induktion före ytterligare behandling. Orsakerna till varför man förvärmer varierar. I kabel- och tråd industrin förvärms kabelkärnor före extrudering av isolering. Stålband förvärms innan betning och zinkbeläggning. Induktiv förvärmning mjukgör även metaller innan de böjs och förbereder rör för svetsning. Mobila förvärmningslösningar underlättar vid on-site reparationer av lagermontage.

 

Vilka är fördelarna?

EFD Inductions förvärmningssystem är extremt effektiva och ger avsevärda energibesparingar. Vid förvärmning av stålband, kablar och tråd säkrar diodlikriktare en konstant effektfaktor på 0,95 vilket eliminerar reaktiva strömkostnader. Cykeltiderna är korta och kontinuerlig automatisk matchning betyder att en enda spole kan hantera stora produktionsintervaller. Systemen för induktiv förvärmning är kompakta och lätta att integrera i befintliga eller planerade produktionslinjer.

 

Var används det?

Induktiv förvärmning används inom bilindustrin, mekaniska industrier, flygindustrin, vitvaru- samt varvsindustrier. Förvärmning vid svetsning är ett stort användningsområde. Våra mobila Minac-system används i offshore-sektorn för förvärmning vid svetsning på plats. Minac-enheter flygs även ofta till oljeriggar och flygplatser för reparations- och underhållsarbeten.