EFD Induction becomes ENRX on March 27th.

Färg- och beläggningsborttagning med induktionsvärme

Färg- och beläggningsborttagning med induktionsvärme

Induktionsvärmning minskar tiden för borttagning av beläggningar med så mycket som 90 procent jämfört med alternativa metoder. Det är den säkraste, mest hälsosamma och miljövänliga metoden som finns på marknaden för borttagning av beläggningar.
Close

Vad är färg- och beläggningsborttagning med induktionsvärme?

EFD Inductions system för beläggningsborttagning är ett modernt induktionsvärmeverktyg som snabbt avlägsnar färg och tuffa, tjocka beläggningar. Det är ett snabbare, renare och säkrare sätt att avlägsna beläggningar på.

 

Vilka är fördelarna?

Induktionsvärmning överträffar traditionella färgborttagningsmetoder. Slipande blästring eller användning av slipskivor är generellt sett mer arbetskrävande och innebär även andra problem som kostnad för inneslutning och insamling av blästringsmaterial, plus filtrering eller separation av beläggningsmaterial för avfallssamling. I många urbana projekt är dessa primära överväganden och extremt kostsamma att lösa. När beläggningen avlägsnas genom induktion är det enda avfallet själva beläggningen, vilken i de flesta fall kan sopas eller dammsugas upp, på samma sätt som annat verkstadsavfall.

Säkrare arbetsmiljö: Den kontrollerade och precisa värmen ger en signifikant minskning av ångor och giftigt damm.

Lätt att städa: Beläggningsmaterialet lossnar i flagor snarare än att pulvriseras.

Tyst drift: Operatörerna kan arbeta i offentliga områden utan att störa.

Mobil: Trots att utrustningen är effektiv och robust är den lätt att flytta mellan olika arbetsplatser.

Minskad energiförbrukning: Snabb, exakt och repeterbar värmning gör borttagningsprocessen av beläggning extremt energisnål.

Flexibel metod: Punktvis uppvärmning, skanning, frihandsbaserad och halvautomatisk.

Inga begränsningar: Systemet kan användas på plana ytor, runda konturer, inuti/utanpå hörn, på båda sidor av strukturen, runda nitar, osv.

 

Var används det?

Borttagning av beläggning med induktionsvärme används i många industrier såsom fartyg/marint, byggbranschen, förvaringstankar, rörledningar, broar och offshore-industrin.