Induktionslödning

Induktionslödning

EFD Induction erbjuder induktionslödning inom många viktiga områden, bl.a. fordons-, flyg-, elektroteknik- och vitvaruindustrin.
Close

Vad är induktionslödning?

Lödning är en process där material sammanbinds med en tillsatsmetall (och normalt ett antioxiderande lösningsmedel, s.k. fluss) för att förena två tättsittande metallstycken utan att basmaterialen smälter. Istället så smälter induktionsvärmen tillsatsmetallen som sedan dras in i basmaterialen via kapillärfunktion.

 

Vilka är fördelarna?

Induktionslödning kan förena en mängd olika metaller, även järnhaltiga till icke järnhaltiga. Induktionslödning är exakt och snabb. Endast snävt definierade områden värms upp och lämnar intilliggande områden och material opåverkade. Korrekt lödda fogar är starka, läckageresistenta och korrosionsbeständiga. Fogarna är också mycket snygga och kräver oftast ingen mer bearbetning, slipning eller ytbehandling. Induktionslödning är perfekt för integrering i produktionslinjer.

 

Var används det?

Induktionslödningssystem från EFD Induction kan användas praktiskt taget till alla lödnings uppgifter. Till exempel används våra system i den elektro-tekniska industrin för att löda komponenter till generatorer och transformatorer, såsom stänger, trådar, ringar, ledare och SC-ringar. De löder även bränslerör och växelströms- och bromsdelar för bilindustrin. I flygfartssektorn används induktion för att löda fläktblad, blad för höljen, samt för bränsle- och hydraulsystem. I vitvaruindustrin används våra system för att löda kompressorkomponenter, värmeelement och vattenkranar.

MER INFORMATION

Induktionslödning
Induktionslödning

Det finns många uppenbara fördelar med induktionsvärme för hårdlödning jämfört med gasuppvärmning.

Download
Hårdlödning av kortslutningsringar till elmotorer
Hårdlödning av kortslutningsringar till elmotorer

Download
Induktionsvärmning kan  användas till hårdlödning av kranar
Hårdlödning av kranar

Rör till hylsa, gängfoder

Download