Fördelarna med induktionslödning

Hårdlödning används ofta i en rad olika tillverkningsindustrier. Möjligheterna och fördelarna med att använda induktionstekniken för denna process är många och betydande.

Hårdlödning är en process där material sammanbinds med en tillsatsmetall för att förena två tättsittande metallstycken. Induktionslödning kan förena en mängd olika metaller, även järnhaltiga till icke järnhaltiga.

Beroende på de önskade egenskaperna används en mängd olika legeringar som fyllnadsmetaller, men de har alla en lägre smältpunkt än de angränsande metallerna.

Vid induktionsuppvärmningen, flyter den smälta tillsatsmetallen ut mellan tätt placerade metallbitar, där tillsatsmetallen sedan dras in i basmaterialet via kapillärfunktion. Korrekt lödda fogar är starka, läckageresistenta och korrosionsbeständiga. Fogarna är också mycket snygga och kräver oftast ingen mer bearbetning, slipning eller ytbehandling

Hårdlödning med induktion skiljer sig från andra jämförbara processer för sammanfogning av metaller, såsom svetsning eftersom endast snävt definierade områden värms upp och man riskerar ej att smälta arbetsstycket. Det skiljer sig även från traditionell flamlödning genom att den kräver en högre temperatur och tätt sammansatta delar.

 

Uppvärmningsmetoder

Det finns många olika uppvärmningsmetoder för hårdlödning. Traditionellt används oftast gasdrivna ugnar och flamlödning.

Med induktionsteknik kommer värmen från ett elektromagnetiskt fält som skapas av växelströmmarna från en induktionsspole. Det är en kontaktfri process och basmetallen kommer aldrig i kontakt med värmekällan. I själva verket producerar induktion värme inom själva basmetallen och ingen annanstans.

Processen är otroligt snabb. Precision och hastighet är dock bara två av de många fördelarna med att använda induktionsvärmning för industriell hårdlödning. Andra fördelar är bättre och mer konsekvent ledkvalitet, minskad oxidation och behov av rengöring, lämplighet för stor volymproduktion, energieffektivt och bidrar till att ge en säkrare och mer bekvämare arbetsmiljö.

 

Snabbare och bättre – varje gång

Induktionsvärmning är snabb, kontrollerbar, repeterbar och enkel att automatisera. Ange önskad tid och temperatur och induktionsutrustningen kommer att upprepa uppvärmningscyklerna igen och igen. Eftersom induktionsvärmecykeln normalt sett är mycket kort i jämförelse med flamlödning, kan fler delar bearbetas på samma tid, vilket ger en snabbare genomströmning och en högre produktionsvolym.

Med induktionslödning värms endast snävt definierade områden upp, vilket lämnar intilliggande delar opåverkade. Den kontrollerade värmen minimerar förvrängning och materialförändringar och det finns ingen fara för väteförbränning. Medan flamvärme kan orsaka oxidation, skalning och koluppbyggnad på metalldelarna, minskar induktionen oxidationen och behovet av kostsam rengöring.

Den noggrant kontrollerade induktionsvärmningsprocessen gör det också möjligt för operatörer att se hårdlödningsproceduren, medan det kan vara mycket svårt att försöka se genom en ljus flammande låga, särskilt eftersom operatören är skyldig att bära skyddsglasögon och en mask.

Öppna lågor skapar obekväma och riskfyllda arbetsmiljöer av flera skäl. Induktion är däremot tyst, ren och säker. Det finns praktiskt taget ingen ökning av omgivningstemperaturen, och det är lätt att extrahera ångor.

Även om det överför mycket mer energi per kvadratmillimeter än en flamma, tar induktion mindre tid, värmer mindre material och använder mindre energi för att göra samma jobb. Med induktionslödning får du en ren, stark, läckagesäker fog, lämplig även för instrument med hög precision och annan utrustning som kräver hög tillförlitlighet.