Vår hängivenhet till hållbarhet

FN:s mål för hållbar utveckling är mallen för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. EFD Induction tar helhjärtat till sig detta FN-initiativ. Vi har valt fyra särskilda mål att fokusera våra ansträngningar på.

Vi på EFD Induction har åtagit oss att integrera vårt ansvar för miljö- och samhällsstyrning samt bolagsstyrning i våra affärsbeslut och vår verksamhet.

FN:s 17 mål för hållbar utveckling riktar sig mot de globala utmaningar som världen står inför. Medan de alla är sammankopplade, har vi valt att fokusera på fyra mål som vi tycker är mest relevanta för vårt företag och den bransch vi verkar i.

 

Dessa är:

Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Vi säkerställer lika rättigheter och möjligheter för alla våra medarbetare.

EFD Induction förbjuder alla former av diskriminering på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller funktionshinder.

Våra induktionsvärmelösningar bidrar till en säkrare och bättre arbetsmiljö.

 

Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur

EFD Induction ligger alltid i framkant av den tekniska utvecklingen och har oöverträffad kompetens och erfarenhet av induktionsvärmning. Vi arbetar ständigt med innovativ applikationsutveckling.

 

Mål 12: Ansvarsfull förbrukning och produktion

Vår teknik är miljövänlig och våra produkter bidrar till hög energieffektivitet, minimal förorening och rationell produktion för våra kunder.

 

Mål 13: Klimatåtgärder

Vår teknik ersätter förorenande uppvärmningsmetoder som gaslågor eller ugnar med ett miljövänligt alternativ.

EFD Induction ger fördelarna med induktionsteknik till tillverknings- och tjänsteföretag över hela världen.