Industri 4.0 har aldrig varit hetare

Induktionsvärme spelar en viktig roll i det framväxande sammankopplade industrilandskapet. Koncentrerad och kontrollerbar värme förenklar tillverkningsprocessen. Fjärrtjänster pågår också för att samla in data för analys, förbättra reservdelshanteringen och minimera behovet av inspektionsresor.

Säkra drifttid

Digital anslutning av maskiner är kärnan i Industri 4.0. Men när maskiner är beroende av varandra – över företagsgränser – kan även mindre störningar orsaka kedjeeffekter som bromsar produktionen. Att upprätthålla drifttid i alla delar av produktionen är avgörande för att hålla leveranstiderna, undvika straffavgifter och i slutändan fortsätta verksamheten. Uppvärmning är avgörande i många integrerade industriella processer. Med induktionsvärme får du exakt den värme du vill ha där du vill ha den på praktiskt taget ingen tid alls. Förutom att vara snabb och exakt är värmen också förutsägbar. Uppvärmningsresultatet kommer att bli detsamma om och om igen. Din produktion kan fortsätta utan störningar.

Redo för fjärrstyrning

De nya generationerna av Minac (mobil induktionsvärme) och Sinac (stationär induktionsvärme) är utrustade med ett digitalt styrsystem förberett för Industri 4.0. Med möjligheten att samla in och dela data är fältet öppet för att analysera driftprestanda, planera underhållstillfällen och felsökning utan att behöva resa. Allt du kan föreställa dig inom området fjärrtjänster finns där och väntar på dig – när du vill ha det. Precisionen i induktionsvärme är en fördel. Industri 4.0 bygger på att ha tillgång till information om varje arbetsstycke – från råvarustadiet till att vara en del av en färdig produkt. Ju mer exakt värme, desto mer exakt information.

Var borde du börja?

Du har förmodligen redan påbörjat din Industri 4.0-resa. Däremot kan man kalla det något annat, som ”effektivitetsförbättringar”, ”mer hållbar produktion” eller ”lägre tillverkningskostnader”. Det viktiga är vad du vill uppnå. Och med induktionsvärme kan du uppnå mycket. Det är en ren och grön teknik, den sparar mycket utrymme jämfört med ugnar och den hjälper dig att skapa hälsosamma och säkra arbetsmiljöer – bara för att nämna några exempel. Lär dig hur induktionsvärme kan stråla dig in i framtiden – kontakta oss för att boka ett möte.