Vi hettar upp förändringens vindar

Konstant, ren och kostnadseffektiv – vindkraft är en av de snabbast växande energikällorna i världen, och förser allt fler människor med pålitlig, prisvärd och hållbar el. Vilken roll har induktionsteknik spelat för att främja grön vindkraft?

EFD Induction är världens ledande leverantör av värmelösningar för sektorn för förnybar energi. Vår teknologi har redan levererat enorma bidrag till vindkraftsindustrins effektivitet, säkerhet och lönsamhet – vilket gör tillverkning och underhåll av turbinerna till en ren och grön process.

En ren och grön process

Induktion är en naturligt ren process. Den är mer energieffektiv och miljövänlig än andra uppvärmningsalternativ. Den släpper inte ut koldioxid. Den eliminerar öppna lågor och minskar behovet av bränsletransporter samt främjar säkrare och hälsosammare arbetsplatser. Produktkvalitet och processkonsistens är avgörande för vindkraftsindustrin, varför noggrann, repeterbar och kontaktfri induktionsvärme har blivit standard hos vindturbintillverkare och deras leverantörer.

Vindkraftverk utsätts för brutala väderförhållanden så de måste vara konstruerade för att kunna motstå våldsamma vindar, särskilt i hårda offshore-miljöer. Rotorlagren och de stora kugghjulen måste specialhärdas för att klara de tunga belastningarna och det påfrestande vridmomentet, och flera högkvalitativa, verksamhetskritiska komponenter kräver krymppassning, lödning och förvärmning.  

Induktiv värme används på nästan alla delar av ett typiskt modernt vindkraftverk.

 • Värmning av kablar
 • Förvärmning före svetsning av bottenplattan
 • Värmning av bultar på tornfundament
 • Lödning av komponenter i högspänningstransformator
 • Lödning av terminaländar på högspänningskabel
 • Förvärmning före svetsning av rotationslager
 • Härdning av stigningslager
 • Statorhus, krymppassning av girmotor och pitch-motor
 • Härdning av lager och svängringar
 • Krymppassning av huvudaxellager och hylsringar
 • Härdning av växellådans axel och lager
 • Härdning av generatorlager
 • Lödning av stator- och rotorlindningar
 • Lödning av komponenter i högspänningstransformator
 • Kugghjulshärdning av girdrift och svängring

 

System med induktionshärdning för alla typer av härdningsarbeten

HardLine är EFD Inductions familj av värmebehandlingssystem för yt- och genomhärdning. Den består av en komplett serie av stationära system för alla typer av arbetsstycken som kräver härdning och anlöpning

Stora lager behövs för att rotorerna ska rotera, men vilka lager som helst duger inte. På grund av tunga belastningar och påfrestande vridmoment måste rotorlagret specialhärdas – något som vår patenterade sömlösa härdningsprocess och vevaxelhärdningsmaskin är idealisk för. EFD Induction vertikalhärdningssystem är också perfekt för att behandla axeln som förbinder rotorerna med växellådan 

I växel med multifrekvens 

Hjärtat i varje vindturbin är växellådan. Här förvandlas rotorbladens lugna varv till de cirka 1500 varv per minut som krävs av generatorn. EFD induktionshärdningssystem kan användas för bit-för-bit härdning av girmotorn. Girmotorn håller rotorerna vända mot vinden vilket är avgörande för turbinen. Girmotorn svänger rotorerna till rätt läge med hjälp av ett kamhjul som griper in i ett stort girlager monterat på turbintornet. En elektronisk styrenhet som kontinuerligt matas med data av en vindmätare monterad på gondolen talar om för girmotorn när rotorerna ska vridas. 

 

Mobil, flexibel och lätt att använda

EFD Inductions bidrag till vindkraftverk är inte begränsat till komponenthärdning. Minac är lämplig för ett brett spektrum av användningsområden. Med långa flexibla anslutningskablar och handhållna push-trigger transformatorer låter Minac-systemen operatörer att värma även de mest svåråtkomliga delar. Dessutom kommer Minac i "dubbla" versioner. Dessa modeller har två oberoende effektutgångar som kan fungera samtidigt under identiska eller olika driftsparametrar. Minacs rörlighet gör den också idealisk för reparationer och underhåll på plats i vindkraftsparker. 

 

På EFD Induction är vi dedikerade till att stödja övergången från fossilbaserad energiproduktion till förnybara energikällor. Faktum är att induktion och vindkraft bildar en "god cirkel" – ren elektricitet från vinden som driver induktionsvärmesystem som gör turbiner som genererar ren el.

 

Det är ett vackert partnerskap – och ett som EFD Induction är stolta över att vara en del av. 

 

Lär dig mer om induktion inom vindkraftsbranschen och boka gärna ett möte.