EFD Induction becomes ENRX on March 27th.

Induktionsteknik. Fördelarna med induktionsvärme

Induktionsteknik. Fördelarna med induktionsvärme

Induktiv värmning använder elkraft från nätet som via en omriktare anpassas till lämplig frekvens för värmningsapplikationen.

Alla elektriskt ledande material kan värmas kontrollerat med induktiv värmning.

 

Effekten överförs till arbetsstycket via en induktionsspole. Växelströmmen som flyter genom induktionsspolen alstrar ett magnetfält. När ett arbetsstycke placeras i induktionsspolen induceras virvelströmmar (eddy currents) i materialet.  Värme bildas genom det resistiva motståndet där dessa strömmar flyter.  

 

Vi levererar frekvensomriktare med en mängd olika effekter och frekvenser. Utmatad effekt, induktionsspolens form och arbetsstyckets egenskaper bestämmer värmningsbilden. Värmeinträngningen beror på frekvensen; lägre frekvens ger djupare värmning. 

 

Induktionsvärmning har en mängd fördelar jämfört med andra tekniker:

  • Snabb

  •  Precis

  • Kontrollerbar

  • Repeterbar

  • Ren, säker, kompakt