EFD Induction - Koncernstruktur

Koncernstruktur

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att hantera koncernen och övervaka dess dagliga administration och drift. Ledningsgruppen har ansvar för den dagliga driften och lägger fram förslag angående strategi, mål, åtgärder och ekonomiska rapporter samt avgörande investeringar till styrelsen. Koncernen EFD Induction har 18 dotterbolag som rapporterar till ledningsgruppen.

Styrelse

Namn                      Titel
Ørjan Svanevik (Chairman) CEO, Arendals Fossekompani ASA
Åge Landro 
CEO, Altus Intervention AS
Finn Amund Nordbye
CFO, OMH Optimum Maritime Holdings Ltd
Pål Haugerud   Project Manager, EFD Induction, Norway, Employee representative
John Inge Asperheim R&D Engineer, EFD Induction, Norway, Employee representative

 

Ledningsgrupp

Namn             Titel
Bjørn Eldar Petersen Chief Executive Officer
Live Haukvik Chief Financial Officer
Magnus Vold   Chief Commercial Officer
Inggard Aasenhus Torvik Chief Technology Officer
Qin Song Vice President Asia
Randy Borden Vice President North America
Tore Thorsteinsen    Vice President Europe

 

Subsidiary managers

Namn                     Dotterbolag
Merethe Pepevnik EFD Induction a.s, Norge
Bernhard Roglin
EFD Induction GmbH, Tyskland

Matthias Bengesser-Gruber

EFD Induction Ges.m.b.H, Österrike
Laurent Porte
EFD Induction S.A., Frankrike
Tore Thorsteinsen
EFD Induction s.l, Spanien
Kieron Ellis
EFD Induction Ltd., England
Vishal Lodha
EFD Induction PrivateLtd., Indien
Qin Song EFD Induction (Shanghai) Co., Ltd., Kina
Randy Borden
EFD Induction Inc., USA
Tore Thorsteinsen
EFD Induction s.r.l, Italien
Grzegorz Korzuszek
EFD Induction Sp.z.o.o., Polen
Carmen Sisu
EFD Induction Srl, Romania
Tetsuro Yanagawa
EFD Induction K.K, Japan
Jon Philpott
EFD Induction Co., Ltd., Thailand
Rafael Herrero
EFD Induction Ltda., Brasilien
Jon Philpott
EFD Induction Oil & Gas Service Sdn Bhd, Malaysia
John Holderman EHE Consumables, USA