Close

EN SNABBTITT PÅ EFD INDUCTION

EFD Induction tillhandahåller industriella processer med induktiv värmning i definierade marknadssegment över hela världen. Vi levererar de allra bästa lösningarna, optimerade till kundens behov. Vi förbättrar värmeprocesser genom att göra dem mer kostnadseffektiva, säkra och robusta och genom att minimera deras energiförbrukning.

Läs mer

Induktionsteknik. Fördelarna med induktionsvärme

Induktiv värmning använder elkraft från nätet som via en omriktare anpassas till lämplig frekvens för värmningsapplikationen.

Läs mer

Våra värden

Våra värden

Våra kärnvärden är ”hur vi gör saker i EFD Induction”. De anger hur vi ska agera som individer och som företag och fungerar som vägledning i osäkra situationer.

Läs mer

Företagshistorik

EFD Induction - Företagshistorik

EFD Induction grundades 1996 genom en sammanslagning av det tyska Fritz Düsseldorf Induktionserwärmung och det norska ELVA Induksjon. Rötterna går dock tillbaka till 1950-talet.

Läs mer

Koncernstruktur

EFD Induction - Koncernstruktur

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att hantera koncernen och övervaka dess dagliga administration och drift. Ledningsgruppen har ansvar för den dagliga driften och lägger fram förslag angående strategi, mål, åtgärder och ekonomiska rapporter samt avgörande investeringar till styrelsen. Koncernen EFD Induction har 18 dotterbolag som rapporterar till ledningsgruppen.

Läs mer

Data privacy protection

Data privacy protection

When you visit our website; interact with us; submit orders; or use our services, EFD Induction will process your personal data. In this document you will find information regarding personal data processing, why we gather your data and your rights regarding this processing. 

Läs mer

EFD Induction Cookie Policy

Cookie Policy

At EFD Induction, we understand the value of data and the importance of protecting it. We want to be transparent about the data we collect and how we process, store, and share it, both online and offline. This EFD Induction Cookie Policy provides information about how and when we use cookies and other technologies for these purposes, and how you can disable them if you choose.

Läs mer