EFD Induction becomes ENRX on March 27th.

Usługi wstępne

Konsultacje

Usługa konsultacji umożliwia dobór rozwiązania w zakresie nagrzewania do konkretnych potrzeb oraz gwarantuje, że wszystko będzie działać prawidłowo już od pierwszego dnia eksploatacji. Badania z wykorzystaniem symulacji komputerowej pozwalają nam z wyprzedzeniem ocenić wpływ różnych rozwiązań technicznych na komponenty, materiały i procesy. Oferujemy również usługi w zakresie oceny skutków finansowych przejścia na nagrzewanie indukcyjne lub modernizacji istniejących urządzeń indukcyjnych.

Symulacja komputerowa

Zapomnij o kosztownych i czasochłonnych metodach prób i błędów. Nasze symulacje komputerowe umożliwiają idealne zaprojektowanie konstrukcji cewki bez konieczności tworzenia fizycznego produktu. Usługa obejmuje wszystkie procesy: od analizy zmian w cząsteczkach metali po kalkulacje mocy w celu uzyskania konkretnych wzorców temperaturowych. Ponadto możliwa jest zmiana jednego parametru (np. szczeliny powietrznej między cewką a obiektem) i natychmiastowa obserwacja efektu.
 

Analiza kosztów i korzyści

Pozyskiwanie podstawowych danych niezbędnych do podjęcia decyzji o inwestycjach w zakresie urządzeń do nagrzewania to często żmudny proces. W międzyczasie trzeba korzystać z istniejącego sprzętu i obserwować pościg konkurencji. Chętnie pomożemy w określeniu krótkoterminowych konsekwencji i długofalowych korzyści związanych z modernizacją bieżących instalacji lub z inwestycjami w całkiem nowe rozwiązania indukcyjne.

 

Studium wykonalności

Chcesz poprawić wyniki związane z nagrzewaniem? Nasze studium wykonalności pozwoli znaleźć najbardziej inteligentny sposób na modernizację sprzętu lub skonfigurowanie nowego procesu. Poznasz wszystkie wady i zalety różnych rozwiązań, a także szacunkowe dane dotyczące kosztów i czasu od planowania do eksploatacji. Możemy także uwzględnić systemy manipulacyjne i urządzenia do nagrzewania przedoperacyjnego i pooperacyjnego w celu stworzenia kompletnej koncepcji linii produkcyjnej.