Wyżarzanie normalizujące szwów

Wyżarzanie normalizujące szwów

Zintegrowane systemy wyżarzania normalizującego szwów EFD Induction to sprawdzona metoda pozwalająca spełnić normy obowiązujące w produkcji ropociągów i gazociągów.
Close

Zaawansowane wyżarzanie normalizujące szwów w zaawansowanej produkcji stopów i rur,

EFD Induction to lider w opracowywaniu nowoczesnych, oszczędnych rozwiązań do wyżarzania normalizującego szwów. Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań (obejmujących instalacje NQN i NQT) w zaawansowanej technologicznie produkcji rur, zakłady na całym świecie otrzymują gwarancję, że:

  • Temperatura ścian wewnętrznych jest wystarczająca do osiągnięcia pełnej homogenizacji.
  • Szerokość rozkładu ciepła na ścianie wewnętrznej jest wystarczająca, aby w pełni objąć strefę wpływu ciepła.
  • Temperatura ściany zewnętrznej jest utrzymywana na minimalnym poziomie zapewniającym homogenizację, pozwalając uniknąć ryzyka ponownego rozrostu grubych ziaren.

Systemy wyżarzania normalizującego oferowane przez EFD Induction są dostępne z opcją śledzenia szwu w poziomie, śledzenia orbitalnego oraz śledzenia z przemieszczaniem.

  • W systemach ze śledzeniem w poziomie cewki przemieszczają się w poziomie nad spoinami.
  • W systemach orbitalnych stała odległość między spoiną a cewką, niezależnie od skręcenia spoiny, utrzymywana jest dzięki ruchom orbitalnym.
  • W systemach z przemieszczaniem wykorzystywana jest ruchoma cewka, która w przypadku zatrzymania linii może cofać się, gwarantując ukończenie wyżarzania i ograniczając do minimum ilość odpadów.

Pełny system wyżarzania normalizującego szwów EFD Induction standardowo składa się z przetwornika Sinac, stacji roboczych z cewkami indukcyjnymi, elastycznego przewodu zasilającego oraz układu sterowania. Wszystkie oferowane przez nas systemy wyżarzania normalizującego szwów zawierają mechanizm „szybkiego podnoszenia” zapobiegający uszkodzeniu cewek przez otwarte spoiny lub zdeformowane rury.
 

Pełna kontrola

Systemy wyżarzania normalizującego EFD Induction są łatwe w obsłudze i przeznaczone do pracy ze źródłami zasilania, cewkami i mechanizmami obróbki EFD Induction. Każdy z układów sterowania pozwala na kontrolowanie maksymalnie czterech nagrzewnic indukcyjnych i wyposażony jest w elementy umożliwiające sterowanie temperaturą nagrzewania spoin oraz sterowanie śledzeniem spoin przez cewki indukcyjne w trybie ręcznym i automatycznym. Specjalne urządzenie rejestruje i zapisuje istotne parametry robocze.

Dowiedz się więcej

Wyżarzanie indukcyjne
Wyżarzanie indukcyjne

EFD Induction oferuje wyżarzanie szwów spoin rur oraz pełne wyżarzanie konstrukcji magnetycznych i niemagnetycznych wyrobów rurowych.

Download