EFD Induction becomes ENRX on March 27th.

Wyżarzanie i normalizowanie indukcyjne

Wyżarzanie i normalizowanie indukcyjne

Wyżarzanie i normalizowanie indukcyjne są powszechnie wykorzystywane przy produkcji rur. Jednakże indukcja doskonale sprawdza się niemal w każdym procesie wyżarzania.
Close

Na czym polega wyżarzanie indukcyjne?

Wyżarzanie indukcyjne to inaczej nagrzewanie metalu, który został wcześniej poddany intensywnej obróbce. Zmniejsza twardość, poprawia plastyczność i redukuje naprężenia wewnętrzne. Wyżarzanie pełne to proces, w którym obróbce podlega cały element. Przy wyżarzaniu spoinowym (nazywanym również normalizowaniem szwów) nagrzewany jest wyłącznie zgrzewany wcześniej obszar.

Jakie przynosi korzyści?

Wyżarzanie i normalizowanie indukcyjne to szybki, niezawodny proces generowania punktowego strumienia ciepła o precyzyjnie kontrolowanej temperaturze, który może być wykorzystany bezpośrednio w linii produkcyjnej. Dzięki stałemu monitorowaniu i rejestrowaniu całego procesu przez układ sterowania każdy element jest obrabiany zgodnie z osobną specyfikacją.

Gdzie jest wykorzystywane?

Wyżarzanie i normalizowanie indukcyjne są powszechnie wykorzystywane przy produkcji rur. Wyżarzane mogą być również drut, taśmy stalowe, ostrza noży czy rury miedziane. W rzeczywistości indukcja doskonale sprawdza się niemal w każdym procesie wyżarzania.

Dowiedz się więcej

Wyżarzanie indukcyjne
Wyżarzanie indukcyjne

EFD Induction oferuje wyżarzanie szwów spoin rur oraz pełne wyżarzanie konstrukcji magnetycznych i niemagnetycznych wyrobów rurowych.

Download