Montaż skurczowy

Montaż skurczowy

Nasze systemy są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do montażu skurczowego zębatek i pierścieni, jak również do napraw samolotów, pociągów i ciężarówek. Systemy mobilne ułatwiają przeprowadzanie montażu skurczowego na platformach wiertniczych i są coraz częściej używane do demontowania wielkich nakrętek i śrub z turbin znajdujących się w elektrowniach.
Close

Na czym polega montaż skurczowy?

Zwykle metale rozszerzają się pod wpływem ciepła i kurczą w miarę schładzania. Ta zmiana wymiarów w wyniku wahań temperatury nazywana jest rozszerzalnością cieplną. Ten właśnie efekty wykorzystujemy w indukcyjnym połączeniu skurczowym do montowania lub demontowania części. Metalowy element jest nagrzewany do temperatury od 150°C do 300°C, co powoduje jego rozszerzenie się i umożliwia jego zamontowanie na innym elemencie lub zdemontowanie z niego.
Jeśli, przykładowo, podczas pasowania dwóch rur jedna z nich będzie ogrzewana do momentu, w którym jej średnica będzie wystarczająco duża, aby naszła na drugą rurę. Po schłodzeniu się obu elementów do temperatury otoczenia połączenie stanie się ścisłe i wytrzymałe – „dopasowane skurczowo”. Rozszerzalność cieplną można w podobny sposób wykorzystać do luzowania połączeń przed demontażem.

Jakie przynosi korzyści?

Największymi zaletami indukcyjnego montażu skurczowego są kontrolowalność, jednorodność, dokładność i szybkość procesu.
Ciepło wytwarzane indukcyjnie jest precyzyjnie zlokalizowane. Dzięki temu, że ciepło jest generowane bezpośrednio w elemencie, nagrzewana jest tylko ta część, która tego wymaga, a nie jej otoczenie. Montaż skurczowy za pomocą indukcji nie tylko redukuje ryzyko powstawania odkształceń owalnych, ale jest również bardzo efektywne energetycznie. Dodatkowo, ponieważ indukcja generuje jednorodny, stały strumień, ilość ciepła wymaganego do montażu jest mniejsza. Zastosowanie dokładnych czasów narastania i utrzymywania temperatury pozwala precyzyjnie kontrolować temperaturę.
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nagrzewania, indukcja nie wymaga stosowania otwartego płomienia. Z tego powodu indukcyjny montaż skurczowy można wykorzystywać nawet w niestabilnym środowisku, a w szczególności w zakładach petrochemicznych.
 

Gdzie jest wykorzystywane?

Indukcyjny montaż skurczowy doskonale sprawdza się w wielu branżach. Nasze systemy są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym do pasowania skurczowego zębatek, łożysk i pierścieni, a także w przemyśle mechanicznym oraz podczas konserwacji samolotów i pociągów.
Systemy mobilne ułatwiają przeprowadzanie montażu skurczowego na statkach i platformach wiertniczych oraz są coraz częściej używane do demontowania wielkich nakrętek i śrub z turbin energetycznych oraz łożysk i wałów z generatorów wiatrowych.