Topienie indukcyjne

Topienie indukcyjne

Nagrzewanie indukcyjne to szybki i sprawdzony sposób topienia metali i szkła. Firma EFD Induction zaprojektowała rozwiązania dla wielu obszarów, takich jak metale szlachetne, topienie w piecu przechylnym, odlewanie oraz zastosowania laboratoryjne.
Close

Na czym polega topienie indukcyjne?

W procesie topienia indukcyjnego metal jest stapiany do stanu płynnego w tyglu pieca indukcyjnego. Stopiony metal jest następnie przelewany z tygla do formy.
 

Jakie przynosi korzyści?

Topienie indukcyjne jest niezwykle szybkie, czyste i jednorodne. Prawidłowo przeprowadzony proces jest znacznie bardziej czysty, co pozwala pominąć etap oczyszczania wymagany w przypadku innych metod. Jednolite ciepło indukowane w metalu pozwala uzyskać wysokiej jakości produkt końcowy. Systemy EFD Induction do topienia indukcyjnego posiadają szereg zaawansowanych, ergonomicznych funkcji. Nie tylko zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy, ale również wspomagają produktywność, przyspieszając i ułatwiając proces topienia.
 

Gdzie jest wykorzystywane?

Systemy EFD Induction do topienia indukcyjnego są stosowane w odlewniach, na uniwersytetach, w laboratoriach oraz ośrodkach badawczych. Systemy te topią wszystko – od metali żelaznych i nieżelaznych po materiały promieniotwórcze i stopy medyczne/stomatologiczne.

Dowiedz się więcej

Topienie indukcyjne
Topienie indukcyjne

Nagrzewanie indukcyjne to inteligentny i sprawdzony sposób topienia metali i szkła.

Download