Skip to content Skip to main navigation Skip to search
EFD Induction - Struktura grupy

Struktura grupy

Zarząd odpowiedzialny jest za zarządzanie grupą i nadzorowanie organizacji i codziennych działań. Korporacyjny Komitet Wykonawczy odpowiedzialny jest za codzienne operacje i prezentuje propozycje strategii, celów, działań, sprawozdań finansowych i ważnych inwestycji Zarządowi. Grupa EFD Induction obejmuje 18 firm zależnych, które podlegają Korporacyjnemu Komitetowi Wykonawczemu.

Rada Nadzorcza

Nazwisko                 Tytuł
Ørjan Svanevik (Chairman) CEO, Arendals Fossekompani ASA
Åge Landro 
CEO, Altus Intervention AS
Finn Amund Nordbye
CFO, OMH Optimum Maritime Holdings Ltd
Kjetil Svendsen   Chief Engineer, EFD Induction, Norway, Employee representative
John Inge Asperheim R&D Engineer, EFD Induction, Norway, Employee representative

 

Zarząd Koncernu

Nazwisko           Tytuł
Bjørn Eldar Petersen Chief Executive Officer
Espen Schie Chief Financial Officer
Magnus Vold   Chief Commercial Officer 
Inggard Aasenhus Torvik Chief Technology Officer
Qin Song Vice President Asia
Randy Borden Vice President North America
Tore Thorsteinsen   Vice President Europe

 

Kierownictwo filii

Nazwisko                      Filia
Tore Thorsteinsen EFD Induction a.s, Norwegia
Magnus Vold
EFD Induction GmbH, Niemcy

Matthias Bengesser-Gruber

EFD Induction Ges.m.b.H, Austria
Laurent Porte
EFD Induction S.A., Francja
Anders Karlsved
EFD Induction AB, Szwecja 
Johan I. Larsen
EFD Induction s.l, Hiszpania
Kieron Ellis
EFD Induction Ltd., Anglia
Vishal Lodha
EFD Induction PrivateLtd., Indie
Qin Song EFD Induction (Shanghai) Co., Ltd., Chiny
Randy Borden
EFD Induction Inc., USA
Johan I. Larsen
EFD Induction s.r.l, Włochy
Grzegorz Korzuzek
EFD Induction Sp.z.o.o., Polska
Carmen Sisu
EFD Induction Srl, Rumunia
Tetsuro Yanagawa
EFD Induction K.K, Japonia
Jon Philpott
EFD Induction Co., Ltd., Tajlandia
Rafael Herrero
EFD Induction Ltda., Brazilia
Jon Philpott
EFD Induction Oil & Gas Service Sdn Bhd, Malaysia
William Johnstone EHE Consumables, USA