EFD Induction becomes ENRX on March 27th.

Oświadczenie o prywatności

Oświadczenie o prywatności

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, kontaktują się z nami, wysyłają zamówienia lub korzystają z naszych usług EFD Induction przetwarza Państwa dane osobowe. W tym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dlaczego je przechowujemy oraz Państwa prawa odnośnie przetwarzania danych.

Oświadczenie o prywatności dla zewnętrznych kontaktów

EFD Induction Group:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH klientów, dostawców oraz innych


Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę, kontaktują się z nami, wysyłają zamówienia lub korzystają z naszych usług EFD Induction przetwarza Państwa dane osobowe.
W tym dokumencie znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dlaczego je przechowujemy oraz Państwa prawa odnośnie przetwarzania danych.

Osobą odpowiedzialną za kontrolę Państwa danych osobowych jest dyrektor finansowy EFD Induction Group AS oraz Prezes Zarządu EFD Induction Sp. z o.o.

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

EFD Induction Group AS
Adres: Bolevegen 4B, 3724 Skien
E-mail: privacy@efd-induction.com
Telefon: +47 35 50 60 00
Numer rejestracyjny firmy: 955 706 137
Strona WWW: www.efd-induction.com

EFD Induction Sp. z o.o.
Adres: ul. Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice, Polska
E-mail: biuroefd@efd-ind.com
Telefon: +48 32 237 62 26
KRS: 0000313835
Strona WWW: www.efd-induction.com

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z nami. Jeżeli Państwa kontakt z EFD Induction następuje poprzez nasz lokalny oddział, zajmiemy się Państwa zapytaniem wspólnie z osobami lokalnie odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych.


Dlaczego i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do różnych celów, w zależności od tego kim Państwo są oraz w jaki sposób kontaktujemy się z Państwem.
Przetwarzamy następujące dane:

 1. Dane klientów oraz potencjalnych klientów: Imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane dotyczące stosunku pracy osoby wyznaczonej do kontaktu z (potencjalnym) klientem. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na równoważeniu interesów i dobrowolności stron. Jest ono związane z działalnością klienta, a nie prywatnym życiem osoby wyznaczonej do kontaktu. Jest to konieczne do administracji i kontynuowania współpracy z (potencjalnym) klientem. Kontakt z (potencjalnymi) klientami może być skuteczny wyłącznie na drodze bezpośrednich kontaktów z osobami fizycznymi. Przetwarzanie danych osobowych jest wyraźnie przewidywalne dla osoby wyznaczonej do kontaktu.
  Przetwarzane są również dane bezpośrednio wynikające z zawarych umów, jak ilość i wartość zakupów, sposoby płatności i inne, w oczywisty sposób związane z realizacją umowy.
  Osoby do kontaktu z (potencjalnym) klientem przekazały nam swoje dane osobowe poprzez wręczenie wizytówek, wysyłając wiadomości email i zapytania oraz podczas spotkań biznesowych. Kontakt jest oparty o uzasadniony interes administratora związany wyłącznie z nawiązaniem kontaktu w celach oferty produktów własnych administratora.
  Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.
 2. Dane dostawców: Imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane dotyczące stosunku pracy osoby wyznaczonej do kontaktu z dostawcą. Przetwarzane są również dane bezpośrednio wynikające z zawarych umów, jak ilość i wartość zakupów, sposoby płatności i inne, w oczywisty sposób związane z realizacją umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na równoważeniu interesów i dobrowolności stron. Jest ono związane z działalnością dostawcy, a nie prywatnym życiem osoby wyznaczonej do kontaktu. Jest to konieczne do administracji i kontynuowania współpracy z dostawcą. Kontakt z dostawcą może być skuteczny wyłącznie na drodze bezpośrednich kontaktów z osobami fizycznymi. Przetwarzanie danych osobowych jest wyraźnie przewidywalne dla osoby wyznaczonej do kontaktu.
  Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych.
 3. Rekrutacja na nowe stanowiska: CV, aplikacje, zaświadczenia i referencje. Dotyczy to takich danych jak imiona, nazwiska, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenie i inne dane, które aplikujący dobrowolnie przekaże w związku z czynnościami rekrutacyjnymi. Przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie aplikującego.
  Celem przetwarzania jest udział w procesie rekrutacyjnym.
 4. Inne informacje: Na potrzeby związane z niniejszą Polityką prywatności „Inne informacje” to wszelkie informacje, które w sposób niezależny nie ujawniają tożsamości danej osoby ani nie odnoszą się bezpośrednio do możliwej do zidentyfikowania osoby. Przykładami takich informacji są adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, dane przeglądania, informacje o urządzeniu, godzina i data wysłania żądania, aktywność związana z logowaniem oraz pliki cookie. Gromadzenie tych informacji pomaga nam zapewniać prawidłowe działanie naszych witryn internetowych i innych usług oraz usprawnia analizę aktywności osób odwiedzających nasze witryny i klientów.
 5. Pliki cookie i podobne technologie: Jak opisano w dalszej części naszej Polityki plików cookie, pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje przesyłane nam przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika. Są to dane unikalne dla konta lub przeglądarki użytkownika. Pliki cookie i podobne technologie (np. sygnały nawigacyjne, identyfikatory urządzeń, piksele i znaczniki reklamowe) wykorzystujemy do rozpoznawania użytkowników i śledzenia ich aktywności.

Pliki cookie i inne technologie można kontrolować za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Pliki cookie i podobne technologie, które śledzą działania użytkowników na innych stronach w celach reklamowych w imieniu podmiotów trzecich można wyłączyć lub zablokować.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość łączenia innych informacji z danymi osobowymi – jest to np. ustalanie położenia geograficznego na podstawie adresu IP oraz kojarzenie danych dotyczących przeglądania witryny EFD Induction z nazwiskiem użytkownika. Dane uzyskane w wyniku łączenia Innych informacji z Danymi osobowymi mają status danych osobowych.

 

Przekazywanie danych osobowych (dane o odbiorcach)

Nie przekazujemy danych osobowych innym, chyba że występuje podstawa prawna do ich przekazania, lub przekazanie jest niezbędne do realizacji umowy. Przykładem takiej podstawy prawnej będzie umowa z Państwem lub prawny wymóg do przekazania informacji. Nie korzystamy z zewnętrznych firm do przetwarzania Państwa danych personalnych.
Dane kontaktowe klientów oraz potencjalnych klientów są przetwarzane w naszym systemie Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM). W celu wypełniania zobowiązań wobec klientów, informacje te będą okazjonalnie przekazywane innym europejskim oddziałom w EFD Induction Group. Dostęp oraz korzystanie z danych kontaktowych klientów w CRM jest chronione hasłem.

 

Zabezpieczenie informacji

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony do wyznaczonego personelu. Firma stworzyła szczegółowe procedury dla ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa osobowego. Dostęp do danych jest chroniony poprzez nazwę użytkownika oraz hasło/pin. Dodatkowo posiadamy kontrolę dostępu do biura firmy i lokali, gdzie odbywa się produkcja. Dostęp do tych informacji jest udzielony pracownikom, którzy mają prawnie zasadne powody.

 

Czas przechowywania

Przechowujemy dane osobowe zewnętrznych osób kontaktowych tak długo jak uważamy za konieczne, aby spełnić założony cel relacji biznesowej. To oznacza, że dane osobowe zostaną skasowane tak szybko, jak będziemy świadomi, że nie zajmują już Państwo stanowiska osoby kontaktowej z EFD Induction.

W przypadku danych kontrahentów, z uwagi na udzielany przez Współadministratorów 10-letni okres wsparcia technicznego na zakupione urządzenia, okres przechowania danych może wynieść 10 lat. W innych wypadkach nie powinien przekroczyć 5 lat kalendarzowych.

W przypadku kandydatów do pracy, usunięcie następuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wpływu CV bez aktualnego procesu rekrutacyjnego po upływie 6 miesięcy od dnia wpływu. Termin usunięcia w każdym przypadku następuje po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

Przetwarzane dane osobowe, oparte na Państwa zgodzie, również będą usunięte natychmiast, jeśli zdecydują się Państwo wycofać zgodę. Przetwarzane dane osobowe, które służą wypełnieniu umowy z Państwem będą usunięte po sfinalizowaniu umowy oraz po spełnieniu wymagań zgodnie z tą umową. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Na Państwa prośbę EFD Induction przekaże informację o tym czy przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane osobowe oraz udzieli innych informacji związanych z prawem dostępu do swoich danych. Aby zapoznać się i zaktualizować Państwa dane osobowe a także móc się upewnić, że są one dokładne, prosimy o kontakt poprzez email privacy@efd-induction.com lub biuroefd@efd-ind.com .

Bez zbędnej zwłoki odpowiemy na wszystkie zapytania dotyczące dostępu do danych, poprawienia błędnych danych, zaktualizowania informacji lub usunięcia informacji.
Niezależnie od powyższego, dane mogą być przechowywane przez czas określany jako okres przedawnienia roszczeń. W takim wypadku cel przetwarzania ograniczony jest tylko do ewentualnego dochodzenia roszczeń.


Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy w Państwa imieniu. Co więcej, mają Państwo prawo do ograniczonego przetwarzania, poznania celu przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach prosimy o odwiedzenie strony norweskiego organu zajmującego się ochroną danych Norwegian Data Protection Authority https://www.datatilsynet.no/en/ lub krajowego organu w Polsce, pod adresem https://uodo.gov.pl