Saumojen normalisointijärjestelmät

Saumojen normalisointijärjestelmät

Tuotantolinjaan integroidut EFD Induction normalisointijärjestelmät – öljy- ja kaasuputkien standardien mukaiset ja todistetusti toimivat ratkaisut.
Close

Pitkälle kehitetty saumojen normalisointi kehittyneille seoksille ja putkille

EFD Induction on nykyaikaisen, kustannuksia vähentävän saumojen normalisoinnin edelläkävijä. Ratkaisujamme (joihin sisältyvät sekä NQN- että NQT-asennukset) on toimitettu kaikkialle maailmaan vaativien putkivalmistajien tuotantolaitoksiin seuraavien ominaisuuksien varmistamiseksi:

  • Sisäseinän lämpötila on riittävä täyden homogenointihehkutuksen saavuttamiseksi.
  • Sisäseinän kuumennusmalli on tarpeeksi leveä, jotta se kattaa koko muuttumisvyöhykkeen.
  • Ulkoseinän lämpötila pidetään mahdollisimman matalana homogenointihehkutuksen edellyttämällä tavalla, mikä estää karkean rakeen uusiutumista.
     

EFD Inductionin tarjoamat saumojen normalisointijärjestelmät sisältävät vaakasuoran seurannan, kierron seurannan ja kuljetusjärjestelmät.

  • Vaakasuorissa seurantajärjestelmissä induktoreiden vaakasuora liike sallii seurannan hitsauksen päällä.
  • Kiertojärjestelmissä induktoreiden kiertoliike varmistaa vakioetäisyyden hitsauksen ja induktorin välillä hitsauksen kiertymisestä riippumatta.
  • Kuljetusjärjestelmissä on liikkuva kela, joka voi linjan pysäytyksen yhteydessä ”kelata” taaksepäin. Näin normalisointiprosessointi voidaan suorittaa loppuun, mikä vähentää myös romun määrää.
     

Kokonaisvaltainen saumojen EFD Induction  normalisointijärjestelmä sisältää tyypillisesti Sinac-muuttajan ja työasemat, joissa on induktiokelat, vahvavirtakaapeli ja ohjausjärjestelmä. Kaikissa saumojen normalisointijärjestelmissämme on pikanostolaite, joka estää avoimia saumoja tai epämuodostuneita putkia vahingoittamasta keloja.

 
Täysi hallinta

EFD Inductionin saumojen normalisointijärjestelmiä on helppo hallita. Ne on suunniteltu toimimaan erityisesti EFD Inductionin teholähteiden, kelojen ja käsittelymekanismien kanssa. Yksittäinen ohjausjärjestelmä voi käsitellä enintään neljää induktiokuumenninta toisistaan riippumatta. Järjestelmässä on myös saumojen kuumennuksen lämpötilan säätö ja induktiokelojen saumaseurannan ohjaus manuaalisessa ja automaattisessa tilassa. Tallennusyksikkö kirjaa ja tallentaa prosessin tärkeät parametrit.

Lisätietoja

Hehkutus
Hehkutus

EFD Induction tarjoaa laitteistoja putkien hitsaussaumojen jälkihehkutukseen sekä magneettisten ja ei-magneettisten materiaalien yhteydessä.

Download