Induktiivinen kutistussovitus

Induktiivinen kutistussovitus

Järjestelmiämme käytetään autoteollisuudessa vaihteiden ja hammaspyörien kutistusliitoksiin. Niitä käytetään myös lentokoneiden, junien ja kuorma-autojen korjauksessa. Siirrettäviä järjestelmiämme käytetään kutistussovitustehtäviin offshore-lautoilla kuin myös voimalaitosten turbiinipulttien kuumennukseen irrotuksen ja asennuksen yhteydessä.
Close

Mitä on kutistussovitus?

Tyypillisesti metalli laajenee, kun sen lämpötila nousee, ja kutistuu, kun lämpötila laskee. Tätä tilavuuden muuttumista lämpötilan mukaan kutsutaan lämpölaajenemiseksi. Induktiivinen kutistussovitus on kyseessä silloin, kun tätä ilmiötä käytetään hyväksi joko osien kiinnittämisessä tai irrottamisessa. Metallikomponentti kuumennetaan 150–300 °C:n lämpötilaan, jolloin se laajenee ja toisen komponentin kiinnitys tai irrotus helpottuu.

Kun esimerkiksi kahta putken osaa kiinnitetään yhteen, toista osaa kuumennetaan kunnes sen halkaisija on suurentunut niin paljon, että se mahtuu toisen osan päälle. Kun yhdistettyjen osien lämpötila on jälleen sama kuin vallitseva lämpötila, liitoksesta tulee tiukka ja vahva - ”kutistussovitettu”. Lämpölaajenemista voi samalla tavoin hyödyntää liitoksen irrottamiseen.

 

Mitä etuja siihen liittyy?

Prosessin hallittavuus, tasalaatuisuus, tarkkuus ja nopeus ovat kutistussovituksen suurimmat edut.

Induktiokuumennus on erittäin tarkkaa. Koska lämpö tuotetaan komponentissa itsessään, vain haluttu kohta kuumenee eikä lämpö leviä ympäröivälle alueelle. Samalla kun muodon vääristymisen riski pienenee säästyy myös sähköä. Koska induktio tuottaa erittäin tasaista lämpöä, tarvittavan lämmön määräkin on usein pienempi. Lämpötilaa pystyy säätämään tarkasti kuumennusaikojen ja valittujen lämpötilojen avulla.

Perinteisistä kuumennustavoista poiketen induktiossa ei ole näkyvää liekkiä. Tämän ansiosta kutistussovitusta voidaan käyttää monissa käyttökohteissa tulenaroissa ympäristöissä, erityisesti petrokemian sovelluksissa.

 

Mihin sitä käytetään?

Monet eri alat ja käyttökohteet voivat hyötyä induktiivisesta kutistussovituksesta. Järjestelmiämme käytetään autoteollisuudessa vaihteiden, laakereiden ja hammaspyörien kutistussovitukseen. Niitä käytetään myös mekaniikan alalla sekä lentokoneiden ja junien huollossa.

Siirrettäviä järjestelmiämme käytetään kutistussovitukseen laivoissa ja offshore-lautoilla. Niitä käytetään myös voimalaitosten turbiinipulttien sekä tuulivoimageneraattoreiden laakereiden ja akseleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.