Pulttien induktiokuumennus

Pulttien induktiokuumennus

Induktiokuumennuksen käyttäminen turbiinipultin venyttämiseen korkeapaineturbiineissa antaa merkittäviä etuja. Menetelmän tarkka ja kohdistettu lämpö on huomattavasti nopeampaa ja turvallisempaa kuin vastus- ja liekkikuumennuksessa.
Close

Mitä on pulttien induktiokuumennus?

Pulttien venyttäminen induktion avulla on todistettavasti aikaa ja työvoimaa säästävä vaihtoehto tehottomalle liekki- ja vastuskuumennukselle. Induktiokuumennuksessa tarkoitusta varten suunniteltu kela asennetaan pultin reikään.  Nopeaa, tarkkaan hallittua ja täsmällistä lämpöä indusoidaan suoraan pulttiin. Pultti lämpenee ja laajenee tarkan etukäteen päätetyn määrän, minkä jälkeen mutteri on helppo irrottaa.

 

Mitä etuja siihen liittyy?

Induktiokuumennus on erittäin tarkkaa. Koska lämpö tuotetaan komponentissa itsessään, vain haluttu kohta kuumenee eikä lämpö leviä ympäröivälle alueelle ja pultin kierteiden ja muttereiden lämpötila pysyy muuttumattomana kuumennuksen aikana. Kuumennusprosessi on niin nopea, että lämpö ei yksinkertaisesti ehdi johtua kierteisiin asti. Induktiota käytettäessä ei ole myöskään riskiä siitä, että materiaalia sulaa pulttien sisään, mikä on yleinen ja aikaa vievä ongelma muita kuumennustapoja käytettäessä.

EFD Inductionin turbiinipulttien venyttämiseen suunniteltu ratkaisu on rakennettu pienen mutta tehokkaan siirrettävän Minac-laitteen ympärille ja erityisesti suunniteltuihin induktiokeloihin. Minac-laitteita on saatavilla myös Twin-versiona, jossa yhteen aggregaattiin on liitetty kaksi toisistaan riippumatonta käsikäyttöistä sovitusmuuntajaa. Kahta pulttia on tällöin mahdollista kuumentaa samanaikaisesti, jolloin saavutetaan kaksinkertainen tehokkuus. Tai vaihtoehtoisesti kaksi työntekijää voi käyttää samaa aggregaattia, kumpikin omalla muuntajalla.

Myös induktiokelojen nopea vaihto lisää tehokkuutta. Eri muotoisten ja kokoisten kelojen kiinnittäminen käsikäyttöiseen sovitusmuuntajaan vie vain muutaman sekunnin.

Pultin laajennusprosessissa keskittyminen turvallisuuteen on välttämätöntä johdonmukaisen tuloksen kannalta sekä henkilöstön tai itse pultin vahingoittumisen välttämiseksi. Läpilyöntejä kelasta työkappaleeseen on vältettävä, koska suurenergiavirrat heikentävät metallin rakennetta pultissa. Lasikuitueristys ja suojalakkaus kelassa sekä elektroninen sähkövirran tunnistus kelan ja työkappaleen välillä antavat kolminkertaisen suojan läpilyöntitilanteissa.

 

Mihin sitä käytetään?

Induktiokuumennusta käytetään pultin laajentamiseen voimalaitosten korkeapaineturbiineissa, kemiallisissa tehtaissa ja öljyn ja kaasun käsittelylaitoksissa.

Lisätietoja

Pulttien induktiokuumennus
Pulttien induktiokuumennus

Induktiokuumennusta käytetään pultin laajentamiseen voimalaitosten korkeapaineturbiineissa, kemiallisissa tehtaissa ja öljyn ja kaasun käsittelylaitoksissa.

Download