Muutosten tuulia kuumentamassa

Vakaata, puhdasta ja kustannustehokasta – tuulivoima on yksi maailman nopeimmin kasvavista energialähteistä ja tuottaa yhä useammille ihmisille sähköä luotettavasti, edullisesti ja kestävästi. Mikä rooli induktioteknologialla on ollut vihreän tuulivoiman edistämisessä?

 

EFD Induction on maailman johtava kuumennusratkaisujen toimittaja uusiutuvan energian sektorille. Teknologiamme on jo nyt parantanut huomattavasti tuulivoimalateollisuuden tehokkuutta, turvallisuutta ja kannattavuutta – tehden voimaloiden valmistamisesta ja ylläpidosta puhtaan ja vihreän prosessin.


Puhdas ja vihreä prosessi

Induktio on luonnostaan puhdas prosessi. Se on energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin mikään muu kuumennusvaihtoehto. Siitä ei synny hiilidioksidipäästöjä. Sen ansiosta ei tarvita paljasta liekkiä, polttoainekuljetusten tarve pienenee ja lisäksi se edistää työpaikkojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. Tuotelaatu ja prosessin yhdenmukaisuus ovat ratkaisevan tärkeitä tuulivoimalateollisuudessa, minkä vuoksi täsmällisestä, toistettavasta ja kosketuksettomasta induktiokuumennuksesta on tullut vakioprosessi tuulivoimaloiden valmistajilla ja heidän toimittajillaan.


Tuulivoimalat altistuvat vaativille sääolosuhteille, joten ne on rakennettava kestämään voimakkaita tuulia, erityisesti ankarissa rannikkoympäristöissä. Roottorien laakerit ja suuret hammaspyörät on karkaistava räätälöidysti kestämään suuria kuormia ja vääntömomentteja, ja monet korkealaatuiset, tehtävän kannalta ratkaisevan tärkeät komponentit vaativat kutistussovituksen, kovajuoton ja esikuumennuksen.  


Induktiokuumennusta käytetään tyypillisen nykyaikaisen tuulivoimalan lähes joka osassa.


 • Kaapelien kuumennus
 • Esikuumennus ennen pohjalevyn hitsausta
 • Pulttien kuumennus tornin perustassa
 • Komponenttien kovajuotto korkeajännitteisessä jännitteenkorotusmuuntajassa
 • Liitinpäiden kovajuotto korkeajännitekaapelissa
 • Esikuumennus ennen tornin renkaiden hitsausta
 • Lavan laakereiden karkaisu
 • Nasellin kääntölaitteiston moottorin ja lapakulman säädön moottorin stattorikotelon kutistussovitus
 • Laakereiden ja kääntölaakereiden karkaisu
 • Pääakselin laakereiden ja muhvirenkaiden kutistussovitus
 • Vaihteiston akselin ja laakereiden karkaisu
 • Generaattorin laakereiden karkaisu
 • Staattorin ja roottorin käämien kovajuotto
 • Komponenttien kovajuotto korkeajännitteisessä jännitteenkorotusmuuntajassa
 • Nasellin kääntölaitteistojen ja kääntölaakereiden hammaspyörän karkaisumoderno al uso.

Induktiokarkaisujärjestelmät kaikkiin karkaisutöihin

HardLine on EFD Inductionin pinta- ja läpikarkaisuun tarkoitettujen lämpökäsittelyjärjestelmien konesarja, joka sisältää kattavan valikoiman kiinteitä järjestelmiä kaikenlaisille työkappaleille, jotka vaativat karkaisua ja päästöä.

Suuri laakeri tarvitaan, jotta roottorit voivat pyöriä, mutta mikä tahansa laakeri ei käy. Suurten kuormien ja vääntömomentin vuoksi roottorin laakeri on karkaistava räätälöidysti – tähän soveltuvat ihanteellisesti meidän patentoitu saumaton karkaisuprosessimme ja karkaisukoneemme, moniakselisen alueen portaalit. EFD Inductionin pystysuorat karkaisujärjestelmät sopivat täydellisesti myös roottorin vaihteistoon yhdistävän akselin käsittelyyn. 

Tehokkaasti monitaajuisesti 

Vaihdelaatikko on tuulivoimalan sydän. Siellä roottorin lapojen verkkainen pyöriminen muunnetaan noin 1500 kierrokseksi minuutissa, minkä generaattori vaatii. EFD Inductionin karkaisujärjestelmiä voidaan käyttää nasellin kääntölaitteiston moottorin karkaisuun hammas hampaalta. Voimalan kannalta keskeisen tärkeä nasellin kääntölaitteiston moottori pitää roottorit käännettyinä tuuleen. Nasellin kääntölaitteiston moottori kääntää roottorit oikeaan asentoon nokkapyörällä, joka kytkee voimalatorniin asennetun suuren kääntölaakerin. Sähköinen säädin, jolle konehuoneeseen asennettu tuulennopeusmittari syöttää jatkuvasti tietoa, kertoo nasellin kääntölaitteiston moottorille, milloin roottorit on käännettävä. 

 

Siirrettävä, joustava ja helppo käyttää

EFD Inductionin panos tuulivoimaloihin ei rajoitu vain komponenttien karkaisuun. Minac soveltuu monille käyttöalueille. Minac-järjestelmissä on pitkät joustavat liitäntäkaapelit ja painolaukaisulla toimivat kädessä pidettävät muuntajat, joten käyttäjät voivat kuumentaa mitä vaikeimmin tavoitettavia osia. Lisäksi Minacista on saatavilla Twin-versioita. Näissä malleissa on kaksi itsenäistä teholähtöä, jotka voivat toimia samanaikaisesti identtisillä tai erilaisilla käyttöparametreilla. Minacin siirrettävyys myös tekee siitä ihanteellisen paikan päällä tehtäviin korjauksiin ja ylläpitoon tuulipuistoissa. 

 

EFD Induction on sitoutunut tukemaan siirtymistä fossiilipohjaisesta energiantuotannosta uusiutuviin energialähteisiin. Itse asiassa induktio ja tuulivoima muodostavat positiivisen kierteen – puhdas tuulisähkö antaa virtaa induktiokuumennusjärjestelmille, joilla valmistetaan voimaloita, jotka tuottavat puhdasta sähköä.

 

Tämä on upea kumppanuus – EFD Induction on ylpeä ollessaan osa sitä. 

 

Lue lisää induktiosta tuulivoimateollisuudessa ja varaa tapaaminen.

 

Katso video