Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Sinac

Sinac

Universella värmegeneratorer    

 

Sinac är vår serie med värmegeneratorer, marknadens mest avancerade frekvensomriktare och bredaste urval av effekter och frekvenser. När du väljer Sinac får du mer än bara marknadens mest avancerade och tillförlitliga induktionsvärmningssystem. Du får också tillgång till EFD Inductions globala service-, utbildnings- och reservdelsnätverk. Nätverket – som består fabriksanläggningar, servicecenter och lokala representanter – innebär att kvalificerad hjälp och support alltid finns nära till hands.  

 

Med Sinac får du bästa möjliga lösning anpassad till dina behov och förhållanden. Innan systemet byggs, analyserar våra ingenjörer och materialexperter dina behov. Genom testning och datorsimuleringar i våra laboratorier kan vi garantera att du får utrustning som är optimerad för dina tillämpningar och smärtfritt kan integreras i befintliga produktionslinjer och processer.

 

 

Broschyr :  Sinac

Induktionsglödgning

EFD Induction erbjuder induktionsglödgning av svetsfogar på rör och glödgning av både magnetiska och icke-magnetiska rörprodukter. Vi erbjuder även integrerade lösningar för produktion av bandstål och wire.

 

Induktionsvärmning erbjuder många fördelar för glödgningstillämpningar. Värmen genereras direkt i materialet vilket ger högre verkningsgrad och lägre energikostnader. Det är också en snabb och kontrollerbar process, vilket innebär ökad produktionstakt. Och uppvärmningen sker med mycket hög precision – en förutsättning för dagens höga kvalitetskrav.

 

Rätt värme på rätt ställe omformar materialets struktur och minskar interna spänningar på precis rätt sätt.

 

Induktives Kleben/ Induktionskleben

Limhärdning

Sedan början av 1980-talet, har EFD Induction lett utvecklingen av induktionslösningar för limhärdning. Vi är den ledande leverantören av limhärdningsprocesser både i Europa och Amerika.

 

Vi erbjuder utrustningar för limhärdning punktvis eller hela ytor. Båda metoderna drar stora fördelar av induktion. Värmen är t.ex. mycket exakt. Inga problem med uppvärmning av intilliggande områden som kan deformera komponenterna. Värmen levereras inom några sekunder, ger en stabil komponent och sparar energi.

 

Våra limhärdningslösningar används i huvudsak inom fordonsindustrin, t.ex. för härdning av falsade paneler till dörrar, motorhuvar och bagageluckor. Induktion används även till t.ex. limhärdning av bockade komponenter, bromsbackar, magneter och elektrotekniska ändamål, såväl som inom vitvaruindustrin för limhärdning av skenor, hyllor och paneler.

 

 

Induktionslödning

EFD Induction erbjuder Induktionslödning inom många viktiga områden inom bl.a. fordons-, flyg-, elektroteknik- och vitvaruindustrin. I detta ingår induktionslödning av aluminium, mässing, koppar, kopparlegeringar, järn och gjutjärn, stål och rostfritt stål.

 

Det finns många uppenbara fördelar med induktionsvärme för hårdlödning jämfört med gasuppvärmning. Induktion överför mer värme per ytenhet än öppen låga, vilket ger snabbare värmecykler: du kan helt enkelt producera fler komponenter per timma.

 

Värmen är också lätt att kontrollera och reglera. Du minskar risken för överhettning som kan leda till ökad porositet och svaga förband. Du minskar dessutom risken för kallödning eftersom induktion genererar värmen i basmaterialet.

 

Vad som också är viktigt är att induktionsvärmning förbättrar säkerhet och arbetsmiljö. Ingen gas, ingen öppen låga, ingen uppvärmning av omgivande miljö.

 

Produktblad:  Induktionslödning
Induction postheating

Induktiv eftervärmning

Eftervärmning är ett viktigt område för EFD Induction, och vi har designat och installerat många sådana lösningar runtom i världen. Många av våra eftervärmningslösningar är koncentrerade till fordonsindustrin, kabel och wireelektroteknik och rörtillverkningsindustrin.

 

Indukion är ytterst lämpat för eftervärmning. Värmen genereras direkt i materialet och är mycket exakt, gång efter gång. Detta minskar värmeförlusten genom strålning och ger kortare värmningstider i jämförelse med gas eller ugn.

 

Och än viktigare är den ökade kvaliteten och produktionskapaciteten. Du får t.ex. en snabbare och förbättrad tvärbindningsprocess för kabelisolering.

Induction preheating

Induktiv förvärmning

EFD Induction finns respresenterat i ett antal industrier för förvärmningstillämpningar, primärt i fordonsindustrin samt kabel och wire, elektroteknik, och rörtillverkningsindustrin. I många fall finns våra förvärmningslösningar integrerade i produktionslinjerna.

 

Att använda induktion för förvärmning i stället för gas eller ugn medför många fördelar. Värmeöverföringen är direkt, vilket minimerar värmeförluster och energiförbrukningen samtidigt som produktionstakten och kvaliteten ökar.

 

Värmen kan styras exakt. Detta gör det möjligt att optimera svetshastigheten. Ytterligare fördelar är minskad risk för sprickor vid svetsning av härdbara material. 

 

Och du slipper värmespridande lågor. Du får en bättre arbetsmiljö, minskat kylbehov och minskad brandrisk.

Induktionsriktning

Termisk riktning av svetsade plåtkonstruktioner har sedan tidigt 1980-tal varit ett viktigt område för EFD Induction.

 

 

 

Våra riktningslösningar finns inom fartygsvarv (riktning av skott och däck), byggindustrin (riktning av broar), järnvägsverkstäder (tillverkning och reparation av lokomotiv och vagnar) och fordon (riktning av skadade lastbilar).

 

 

 

Genom att använda induktionsriktning får du exakt rätt värme precis där du behöver den. Vid reparation av ett stålchassi på en lastbil behöver du t.ex. inte montera loss värmekänsliga komponenter som bromsledningar och kablar.

 

 

 

Induktion underlättar för personalen och skonar även miljön. Ingen gaslåga som avger giftig rök. Ingen låga som kan ge brännskador. Och dessutom är induktionsvärmning säkert att använda och lätt att lära sig.

Induktionslösningar til biltillverkare

I åratal har EFD Induction varit en betrodd leverantör av induktionslösningar till ett flertal biltillverkare i Nordamerika och Europa. Vi samarbetar också med många legotillverkare och underentreprenörer.  

Induktion användas inom många olika tillverkningsprocesser i bilindustrin som t.ex.:

  

 

Induction heating of aviation parts

Flygindustri

Produktkvalitet och konsekventa processer är ju livsnödvändiga självklarheter inom flygindustrin. Därför har den exakta och repeterbara, kontaktfria induktionsvärmningen blivit så populär hos flygplanstillverkare, flygbolag och deras leverantörer.

 

Vår Minac-frekvensomformare är en allround-maskin som är särskilt eftertraktad av underhållstekniker på grund av dess mångsidighet och mobilitet.

 

Här är några typiska användningsområden inom flygindustrin:

Kabel och wire

Den överlägsna precisionen och kontrollen som induktionstekniken erbjuder, samt det faktum att den kan användas med så gott som alla strömledande konduktiva material innebär att den är idealisk för tillverkning av kabel och wire.

 

Utrustningen som vi levererar till kabel- och wireindustrin används inom följande områden:

Elektroteknik

Utrustning från EFD Induction används för en mängd olika viktiga uppgifter inom elektroteknikindustrin. Huvuddelen av lösningarna för denna bransch faller inom följande kategorier:
Faucet brazing

Vitvaror

EFD Induction levererar induktionsutrustning till världens ledande tillverkare av kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och kranar. Huvudområdet är hårdlödning av kompressordelar, men induktion kan också användas för härdning av kompressordelar och påkrympning av komponenter.
Metal melting

Smedjor och gjuterier

Den första utrustningen som vi tillverkade var ämnad för metall och gjutningsindustrin. Under de gångna 50 åren har vi lett utvecklingen inom tidsbesparande lösningar för denna bransch.

 

 

Våra lösningar för smide och gjutning finns i huvudsak inom följande områden:

Skeppsvarv

Vi levererar utrustning som används till bygge, reparation och underhåll av alla typer av fartyg. Några exempel är:

 

Våra Minac-likriktare är särskilt lämpade för skeppsbyggarindustrin. Minac är kompakt och mobil och ger dig fördelarna med induktion även på svåråtkomliga arbetsstycken.

Sinac is EFD Induction’s range of complete stationary heating systems.
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data