Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Smidesvärmare

Smidesvärmare

EFD Induction har tre grupper med utrustning som utvecklats specifikt för smidestillämpningar. Varje serie består av kompakta och lättinstallerade lösningar som består av kondensatorbatterier och omriktare med manöverpaneler.

  • CHC induktiva billetsvärmare – rund- och fyrkantsprofil, från stor till liten profil; avsedda för tunga industriella tillämpningar för uppvärmning av ämnen innan smide eller varmvalsning
  • CBB horisontella stångändesvärmare - uppvärmning av rör och stångändar
  • CHV vertikala stångändesvärmare - uppvärmning av rör och stångändar