Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Induktionslödning inom fordonsindustrin

Induktionslödning inom fordonsindustrin

EFD har under lång tid levererat induktionslödning till fordonsindustrin. Några områden som vi som vi är mycket aktiva inom:
  • Hårdlödning av aluminiumdelar till luftkonditioneringssystem, t.ex. förångar- och kondensanslutningar (rör till rör, rör till block, rör till tank)
  • Hårdlödning av kopparkomponenter som bromsbackar, bränsleinsprutningsrör
  • Hårdlödning av kortslutningsringar till elmotorer

 

Induktionsvärmning möjliggör snabb och exakt repetition av uppvärmningscykeln till korrekt temperatur. Värmen är dessutom lätt att hantera - ingen öppen låga som behöver justeras, och inget isolermaterial för att skydda intilliggande komponenter. Detta gynnar kvaliteten och produktionstakten. Inom fordonsindustrin har induktionstekniken i många fall minskat materialförlusterna avsevärt.