Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Minac

Mobila värmningsaggregat

Minac-serien är kompletta mobila induktionsvärmningssystem

 

Minac-serien är kompletta mobila induktionsvärmningssystem.

 

Ett system som är färdigt att använda. Allt du behöver göra vid leverans är att ansluta el och kylvatten samt välja induktionsspole.

 

 

 

Du har tillgång till alla funktioner via Minacens enkla och tydliga manöverpanel. Detta användargränssnitt används på alla Minac-utrustningar.

 

 

 

Många Minac-modeller finns i "twinutförande" med två oberoende kraftutgångar. Twin versionerna har tvådelade displayer på manöverpanelen - en för varje kraftutgång.

 

 

Minacen är lätt att använda. Den handopererade induktionsspolen har på/av och exakt effektreglering (option). HHT är lika enkel att använda som en vanlig borrmaskin. Tack vare flexibla vattenkylda kablar mellan spole och frekvensomriktaren når du enkelt ditt värmningsområde även på större arbetsstycken.

 

Broschyr :  Minac

Induktionsglödgning

EFD Induction erbjuder induktionsglödgning av svetsfogar på rör och glödgning av både magnetiska och icke-magnetiska rörprodukter. Vi erbjuder även integrerade lösningar för produktion av bandstål och wire.

 

Induktionsvärmning erbjuder många fördelar för glödgningstillämpningar. Värmen genereras direkt i materialet vilket ger högre verkningsgrad och lägre energikostnader. Det är också en snabb och kontrollerbar process, vilket innebär ökad produktionstakt. Och uppvärmningen sker med mycket hög precision – en förutsättning för dagens höga kvalitetskrav.

 

Rätt värme på rätt ställe omformar materialets struktur och minskar interna spänningar på precis rätt sätt.

 

Induktionslödning

EFD Induction erbjuder Induktionslödning inom många viktiga områden inom bl.a. fordons-, flyg-, elektroteknik- och vitvaruindustrin. I detta ingår induktionslödning av aluminium, mässing, koppar, kopparlegeringar, järn och gjutjärn, stål och rostfritt stål.

 

Det finns många uppenbara fördelar med induktionsvärme för hårdlödning jämfört med gasuppvärmning. Induktion överför mer värme per ytenhet än öppen låga, vilket ger snabbare värmecykler: du kan helt enkelt producera fler komponenter per timma.

 

Värmen är också lätt att kontrollera och reglera. Du minskar risken för överhettning som kan leda till ökad porositet och svaga förband. Du minskar dessutom risken för kallödning eftersom induktion genererar värmen i basmaterialet.

 

Vad som också är viktigt är att induktionsvärmning förbättrar säkerhet och arbetsmiljö. Ingen gas, ingen öppen låga, ingen uppvärmning av omgivande miljö.

 

Produktblad:  Induktionslödning
Induction preheating

Induktiv förvärmning

EFD Induction finns respresenterat i ett antal industrier för förvärmningstillämpningar, primärt i fordonsindustrin samt kabel och wire, elektroteknik, och rörtillverkningsindustrin. I många fall finns våra förvärmningslösningar integrerade i produktionslinjerna.

 

Att använda induktion för förvärmning i stället för gas eller ugn medför många fördelar. Värmeöverföringen är direkt, vilket minimerar värmeförluster och energiförbrukningen samtidigt som produktionstakten och kvaliteten ökar.

 

Värmen kan styras exakt. Detta gör det möjligt att optimera svetshastigheten. Ytterligare fördelar är minskad risk för sprickor vid svetsning av härdbara material. 

 

Och du slipper värmespridande lågor. Du får en bättre arbetsmiljö, minskat kylbehov och minskad brandrisk.

Induction postheating

Induktiv eftervärmning

Eftervärmning är ett viktigt område för EFD Induction, och vi har designat och installerat många sådana lösningar runtom i världen. Många av våra eftervärmningslösningar är koncentrerade till fordonsindustrin, kabel och wireelektroteknik och rörtillverkningsindustrin.

 

Indukion är ytterst lämpat för eftervärmning. Värmen genereras direkt i materialet och är mycket exakt, gång efter gång. Detta minskar värmeförlusten genom strålning och ger kortare värmningstider i jämförelse med gas eller ugn.

 

Och än viktigare är den ökade kvaliteten och produktionskapaciteten. Du får t.ex. en snabbare och förbättrad tvärbindningsprocess för kabelisolering.

Induktionsriktning

Termisk riktning av svetsade plåtkonstruktioner har sedan tidigt 1980-tal varit ett viktigt område för EFD Induction.

 

 

 

Våra riktningslösningar finns inom fartygsvarv (riktning av skott och däck), byggindustrin (riktning av broar), järnvägsverkstäder (tillverkning och reparation av lokomotiv och vagnar) och fordon (riktning av skadade lastbilar).

 

 

 

Genom att använda induktionsriktning får du exakt rätt värme precis där du behöver den. Vid reparation av ett stålchassi på en lastbil behöver du t.ex. inte montera loss värmekänsliga komponenter som bromsledningar och kablar.

 

 

 

Induktion underlättar för personalen och skonar även miljön. Ingen gaslåga som avger giftig rök. Ingen låga som kan ge brännskador. Och dessutom är induktionsvärmning säkert att använda och lätt att lära sig.

Induktionslösningar til biltillverkare

I åratal har EFD Induction varit en betrodd leverantör av induktionslösningar till ett flertal biltillverkare i Nordamerika och Europa. Vi samarbetar också med många legotillverkare och underentreprenörer.  

Induktion användas inom många olika tillverkningsprocesser i bilindustrin som t.ex.:

  

 

Induction heating of aviation parts

Flygindustri

Produktkvalitet och konsekventa processer är ju livsnödvändiga självklarheter inom flygindustrin. Därför har den exakta och repeterbara, kontaktfria induktionsvärmningen blivit så populär hos flygplanstillverkare, flygbolag och deras leverantörer.

 

Vår Minac-frekvensomformare är en allround-maskin som är särskilt eftertraktad av underhållstekniker på grund av dess mångsidighet och mobilitet.

 

Här är några typiska användningsområden inom flygindustrin:

Elektroteknik

Utrustning från EFD Induction används för en mängd olika viktiga uppgifter inom elektroteknikindustrin. Huvuddelen av lösningarna för denna bransch faller inom följande kategorier:
Faucet brazing

Vitvaror

EFD Induction levererar induktionsutrustning till världens ledande tillverkare av kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och kranar. Huvudområdet är hårdlödning av kompressordelar, men induktion kan också användas för härdning av kompressordelar och påkrympning av komponenter.

Skeppsvarv

Vi levererar utrustning som används till bygge, reparation och underhåll av alla typer av fartyg. Några exempel är:

 

Våra Minac-likriktare är särskilt lämpade för skeppsbyggarindustrin. Minac är kompakt och mobil och ger dig fördelarna med induktion även på svåråtkomliga arbetsstycken.

The Minac range of complete mobile induction systems is even easier to use than its acclaimed predecessor.
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data
Benefits, product features and technical data