O EFD InductionKarieraSitemapPrint page • Choose language:

Systemy stołów obrotowych

Jednoczesna możliwość, załadunku i hartowania naszych maszyn przy użyciu stołu obrotowego czyni je idealnymi przy minimalizacji czasów cyklu w produkcji wielkoseryjnej. Istnieje możliwość zwiększenia stopnia wydajności poprzez dodanie dodatkowych stacji.