Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
Kabel och wire

Kabel och wire

Den överlägsna precisionen och kontrollen som induktionstekniken erbjuder, samt det faktum att den kan användas med så gott som alla strömledande konduktiva material innebär att den är idealisk för tillverkning av kabel och wire.

 

Utrustningen som vi levererar till kabel- och wireindustrin används inom följande områden:

Kabel- och wireplasma

EFD Induction har ständigt hittat nya och spännande tillämpningsområden för induktionsvärmning. Ett typiskt exempel på detta är värmning inom plasmaområdet.

 

Syftet med plasma är att skapa ett väldigt rent glasmaterial som t.ex. används till transport av ljussignaler i optisk kabel. Det är just därför som induktion är så väl lämpad för kabel- och wireindustrin.

 

Induktionstekniken är helt och hållet ren, till skillnad från uppvärmning i ugn, där föroreningar från ugnen kan överföras till det smälta glaset. Dessutom slipper man köpa in och underhålla reningsmaskiner och sänker därigenom produktionskostnaderna. Värmeöverföring med induktion är dessutom ovanligt effektiv.

Eftervärmning av kabel och wire

EFD Induction har i åratal samarbetat med kabel- och wireindustrin för att utveckla induktionslösningar.

 

Eftervärmning av kablar snabbar upp vulkaniseringen av isoleringsskiktet. Induktiv värmning är dessutom exakt och reglerbar och effekten styrs oftast via linjehastigheten.

 

Induktiv eftervärmning tillämpas också för wire, rör och remsor, för formning av föremål eller för att snabba upp torkning av lack.

 

Förvärmning av kabel och wire

EFD Induction levererar mängder med förvärmningslösningar till kabel- och wireindustrin. Förvärmning för extrudering är den vanligaste induktionstillämpningen inom kabeltillverkning. Med förvärmning reduceras tvärbindningstiden och produktionsprocessen snabbas upp.

 

Induktiv förvärmning i stället för konventionell uppvärmning innebär att värmen direktöverförs till wiren eller kabelkärnan. Materialet värms till rätt temperatur mycket snabbt (exakt hur snabbt avgörs av linjens hastighet och spolens längd). 

 

Induktion innebär också att härdningsprocessen börjar vid kärnan. Resultatet blir bättre isolering med lägre porositet.


 

Sinac

Universella värmegeneratorer    

 

Sinac är vår serie med värmegeneratorer, marknadens mest avancerade frekvensomriktare och bredaste urval av effekter och frekvenser. När du väljer Sinac får du mer än bara marknadens mest avancerade och tillförlitliga induktionsvärmningssystem. Du får också tillgång till EFD Inductions globala service-, utbildnings- och reservdelsnätverk. Nätverket – som består fabriksanläggningar, servicecenter och lokala representanter – innebär att kvalificerad hjälp och support alltid finns nära till hands.  

 

Med Sinac får du bästa möjliga lösning anpassad till dina behov och förhållanden. Innan systemet byggs, analyserar våra ingenjörer och materialexperter dina behov. Genom testning och datorsimuleringar i våra laboratorier kan vi garantera att du får utrustning som är optimerad för dina tillämpningar och smärtfritt kan integreras i befintliga produktionslinjer och processer.

 

 

Produktblad:  Sinac