Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

EFD Induction medverkar i en ny handbok för värmebehandling

Det ledande Svenska forskningsinstitutet Swerea IVF har nyligen publicerat en handbok “Stål och Värmebehandling”. En av huvudförfattarna i projektet har varit Kristian Berggren, VD för EFD Induction i Sverige, som har bidragit med sin kunskap till den 800 sidor tjocka bokens del om induktionshärdning.

”Boken sammanför kunskap från 24 författare och 40 specialister inom Sveriges stål och värmebehandlingssektor. Jag är extra stolt över bokens pedagogiska och praktiska inriktning – den är skriven för att hjälpa producerande företag, lärare och studenter att förstå verkliga frågeställningar och övervinna praktiska utmaningar”, berättar Kristian.

 

EFD Induction contributes to new heat treatment book

 

Boken finns hittills utgiven på svenska, men det finns tankar på att trycka även en engelsk version.

Boken kan beställas från Swerea IVF, tel +46 (0)31 706 60 00 eller info@swerea.se, eller direkt från EFD Induction  AB, (+46 (0)21 300 010 eller sales@se.efdgroup.net.