Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Stora kättinghärdningsorder till Kina för EFD Induction

EFD Induction har fått tre stora induktionshärdningsorder från Kinas kolgruveindustri. Beställningarna är för härdnings- och anlöpningslinjer på kätting 5-60 mm diameter. Systemen byggs på EFD Inductions anläggningar i Norge och Kina och leverans är beräknad under det första halvåret nästa år.

"Ordern är ett viktigt genombrott för oss i en stor och växande industri", säger Spencer Jones, EFD Induction i Norge. "Till exempel har Kinas ekonomiska tillväxt drivit landets årliga kolproduktion till omkring tre miljarder ton. Dessutom har Kinas kolindustri moderniserats i en otroligt snabb takt, med betydande investeringar för att öka säkerhet och effektivitet. Dessa faktorer bidrar till att förklara efterfrågan på state-of-the-art kätting för gruvdrift. Vi har lyckats på denna marknad eftersom de kinesiska kunderna har varit medvetna om vårt goda rykte bland europeiska kättingtillverkare. "

Den första ordern omfattar en induktionshärdnings - och anlöpningslösning för China Coal Zhangjiakou Coal Mining Machinery Company (CZCM).

 

CZCM är ett dotterbolag till Chinas National Coal Group - landets näst största kolproducent. De planerar att installera en induktionshärdningslinje från EFD Induction i en ny fabrik.

 

”Ordern”, säger Spencer Jones, ”är för en komplett linje som kan värmebehandla kätting 5 – 16 mm diameter. Linjen kommer att innehålla fyra induktionsutrustningar för att härda och anlöpa kättingen. Vår lösning erbjuder även selektiv anlöpning av länkens raka del. Sådan selektiv värmning ökar segheten i länken, vilket resulterar i optimal hållfasthet i kättinglänken. Det är endast med induktionsvärmning man kan uppnå den önskade anlöpningen av kättingens skänkel. Med ugnsvärmning kan man ej anlöpa enbart en specifik del av kättinglänken”.

 

Den andra ordern omfattar en komplett härdnings- och anlöpningslinje för Xian Heavy Equipment ChengHe Coal Machinery Company. Linjen, som är utformad för 24-36 mm diameter kätting, omfattar fyra induktionsvärmningsutrustningar. Den tredje ordern från Changchun Northeast Conveyor Equipment Manufacture Company är för en härdnings- och anlöpningslinje för 36-60mm diameter gruvkätting. Med sex  induktionsenheter och med en produktionskapacitet på upp till 2000 kg per timme kommer systemet att vara världens största induktionsvärmebehandlingslinje för kätting.