Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:
     

Bonatti väljer EFD Induction

Bonatti har valt EFD Induction för arbetet med att bygga världens längsta landbaserade pipeline. 

 

De har valt en induktionsutrustning från EFD Induction för efterföljande värmebehandling (PWHT- Post Weld Heat Treatment ) av svetsar.

Den korrosionsbeständiga rörledningen med 13% Cr-stål (krom) är en del av In Salah Southern Fields-projektet (ISSF) i den algeriska Saharaöknen.

 

 

 Bonatti väljer EFD Induction för efterföljande värmebehandling av svets

Bildtext bild 1: EFD’s induktionsutrustning för efterföljande värmebehandling av svets är en väl beprövad lösning i en tuff miljö: värmningen på avancerade, korrosionsbeständiga legeringar av rörledningar sker i Saharaöknen med sommartemperaturer som dagtid kan nå 60° C, men som kan sjunka till minusgrader på natten. Den torra gasen som kommer från södra In Salah-fältet är ovanligt frätande på grund av dess höga CO2-halt, som kan vara så hög som 10%.

 

Detta är fas två av det större In Salah Gas (ISG) projektet, som först togs i bruk i juli 2004. ISG - ett samriskföretag mellan Statoil, BP och Sonatrach – är Algeriets tredje största gasprojekt och har för närvarande en årlig produktionskapacitet på cirka 9 miljarder kubikmeter gas.

"Det här är ett viktigt projekt av flera skäl", säger Stefano Migliavacca från EFD Induction i Italien. "Att bli vald av ett sådant prestigefyllt företag som Bonatti, bekräftar vår förmåga att uppfylla de strängaste kriterierna. Projektet understryker också branschens acceptans av vår PWHT-lösning för korrosionsbeständiga legeringar. "Ordern till Bonatti omfattar två kompletta PWHT-system för värmebehandling på anläggningsplatsen i Saharaöknen. Varje system är monterat på varsin lastbil och består av en Minac 70/110 från EFD Induction, specialdesignade induktionsspolar för rör med dimension  8" - 16", kylaggregat och kylduschenheter.

 

 

 Bonatti väljer EFD Induction för efterföljande värmebehandling av svets

Bildtext bild 2: Varje system är lastbilsburet och består av en Minac 70/110 från EFD Induction, specialdesignade induktionsspolar för rör med dimension 8" -12 " och 16", kylaggregat och kylduschenheter.

Om Bonatti

Bonatti är en ledande entreprenör som specialiserat sig på konstruktion, upphandling och byggprojekt för olje-, gas- och kraftindustrin över hela världen.


De två PWHT-systemen används för eftervärmning av stumfogsvetsade rörskarvar för rör av 13% Cr-stål eller för värmebehandling av 13% Cr-stål svetsat till duplexstål. "Att svetsa dessa heterogena material är en tekniskt avancerad uppgift," säger Migliavacca. "Men när PWHT används, erbjuder sådan svetsning enorma fördelar. 13% Cr-rör är extremt kostnadseffektivt eftersom dess styrka betyder att tunnare väggtjocklekar kan användas. Duplexstål å andra sidan är extremt korrosionbeständigt. "

Den efterföljande värmebehandlingen är nödvändig för att minimera risken för väteförsprödning som kan orsaka sprickbildning. Trots att försiktighetsåtgärder vidtas under tillverkning och svetsningsfaser för att minimera vätgas innehåll, anses PWHT fortfarande vara det bästa sättet att uppnå säkra nivåer av väteinneslutningar.

Den efterföljande  är nödvändig för att minimera risken för väteförsprödning som kan orsaka sprickbildning. Trots att försiktighetsåtgärder vidtas under tillverkning och svetsningsfaser för att minimera vätgas innehåll, anses PWHT fortfarande vara det bästa sättet att uppnå säkra nivåer av väteinneslutningar.


"En avgörande faktor bakom Bonatti´s beslut är vår erfarenhet inom detta speciella PWHT-område," tillägger Migliavacca. "Våra kollegor på EFD Induction i Storbritannien, Jon Philpott i synnerhet, hade tidigare utarbetat en PWHT-lösning för en annan In Salah entreprenör. Det involverade leverans av tre lastbilsburna PWHT-enheter, som nu har varit i drift i den tuffa algeriska miljön i flera månader. Philpott´s kompetens har i hög grad bidragit till Bonattilösningen och hjälpt till att övertyga dem att EFD Induction var rätt partner. "De PWHT-enheter som är byggda för Bonatti genomgår för närvarande slutliga tester. "Vi hoppas att enheterna kommer att tas i drift så fort som möjligt", säger Migliavacca. "In Salah Gas (ISG) är ju ett kritiskt projekt. Dess sju områden levererar inte bara gas till viktiga utländska och lokala marknader, här finns också världens första fullskaliga koldioxidlager vid ett gasfält. Det är en ära att vara en del av ett så spännande och meningsfullt initiativ. "