Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Induktionshärdning av vevaxlar

Motorkomponenttillverkare är idag fångade mellan två viljor. Å ena sidan ekonomiska beslutsfattare som strävar efter lägre kostnader och å andra sidan de tekniska kraven på högre och högre prestanda. Dagens vevaxlar måste vara starka och hårda nog att tåla de extrema belastningar som genereras av nya moderna motorer samtidigt som vevaxelns vikt, storlek och vibrationer behöver minskas. Så hur kan komponenttillverkare bäst möta dessa dubbla krav på lägre kostnader och högre prestanda?

 

 

Ett kostnadseffektivt sätt att möta kraven är att utnyttja fördelarna med den nya generationen induktionshärdningssystem. EFD Induction´s moderna vevaxelhärdutrustningar innehåller tekniska funktioner som minimerar deformation, samtidigt som produktionstakt och processkvalitet maximeras. Det finns idag system som dynamiskt övervakar och justerar effekten beroende på vevaxlarnas vridningsvinkel under uppvärmningen. Detta underlättar för att uppnå optimal härdbild i radierna, ett av de viktigaste områdena i härdzonen på vevaxlar för lastbilar både för att maximera hållfasthet men också för att minimera deformationer under härdprocessen! Induktionstekniken garanterar också repeterbara värmningsmönster vilket minimerar värmespridning till angränsande områden. Som exempel har EFD Induction utvecklat en process som uppnår en låg deformation, mindre än 0,15 mm på fyrcylindriga stålvevaxlar. I den nya generationen induktionssystem används också innovativt utformade induktorer och avancerade material som bidrar till att minimera störningar. Denna utveckling säkerställer optimalt kontakttryck av induktionsspolen på den roterande vevaxeln – tillräckligt för att uppnå en dynamisk koppling mellan lager och induktor utan att det orsakar skador eller snedvridning. Genom att välja system med smidigare induktionsspolar gjorda av kompositmaterial ökas induktionsspolarnas livslängd betydligt. EFD Induction´s spolar används för närvarande av ledande europeiska fordonstillverkare och levererar mer än 70.000 uppvärmningar vid härdning av vevaxlar för personbilar och mer än 30.000 uppvärmningar för lastbilsvevaxlar.

 

 

 

Stora besparingar är möjliga genom att optimera anlöpningsprocessen. Traditionell ugnsanlöpning används till stor del fortfarande, men är extremt tidskrävande. Induktionsbaserad anlöpning är däremot snabb och är integrerad i moderna induktionshärdningsmaskiner.Två induktionsbaserade metoder används ofta. Den första, induktiv anlöpning, använder en sekundär uppvärmningsfas med låg effekt. Den andra metoden, som kallas "autoanlöpning" använder restvärme för att anlöpa de härdade zonerna. Båda metoderna har sina fördelar. Med induktiv anlöpning är det möjligt att behålla fullständig kontroll över anlöpningstemperaturen, oavsett exempelvis inverkan av kylhärdvätskan i det föregående processteget. Autoanlöpning är snabbare, eftersom en uppvärmningsfas undviks, men blir betydligt känsligare processtekniskt. Båda metoderna kan övervakas i realtid med EFD Induction´s RTM-övervakningssystem.

 

Produktiviteten för induktionshärdningsmaskiner beror i stor utsträckning på en tillförlitlig, energisnål frekvensomriktare för effektmatning. EFD Induction´s omriktare innehåller robusta IGBT transistorer och har en verkningsgrad på över 92%. De är flexibla och kan arbeta i ett brett frekvensområde från 0,5 till 150KHz. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att val av rätt induktionshärdningslösning både kan minimera dina kostnader samtidigt som den kan optimera vevaxlarnas prestanda!