Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Induktionslödning i skyddsgas atmosfär

Spara pengar och miljö genom att löda med induktion i skyddsgasatmosfär.

Att använda fluss vid silverlödning är väldigt vanligt, men ett intressant alternativ vi på EFD Induction kan offerera, är utrustning för lödning i skyddsgas. Det ger många fördelar, rena komponenter, betydligt lägre lodkostnad och inte minst en renare miljö!

 

 

En nackdel med fluss är att det är kemikalier som kräver speciell hantering, de är inte miljövänliga. En annan nackdel är att appliceringen är svår, oavsett om den sker automatiskt eller manuellt. Operatörer och servicepersonal måste ha klumpiga skyddshandskar på sig, vilket gör arbetet svårt. En intressant metod för att slippa fluss är skyddsgaslödning. Det finns flera olika gaser som kan användas, utrustningen på bilden visar lödning i vätgasatmosfär.

 

 

Vätgas är stark reducerande (avkolande) på stål. Utrustningen är helautomatisk och komponenterna laddas med robot. När man använder skyddsgas så reducerar man oxidation. Man slipper den omfattande efterbehandling som flusset medför med tvätt och betning. Därmed sänker man kostnader och produktionstid. Efter lödningen ger skyddsgaslödning en produkt som inte kräver någon efterbehandling