Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Induktionshärdning av vevaxlar hos John Deere

– Världens största tillverkare av jordbruksutrustningar valde EFD Induction När världens största tillverkare av jordbruksutrustning stod inför uppgradering av produktionen, kan ni vara övertygade om att de valde den bästa lösningen som erbjöds. Det var därför som John Deere valde EFD Induction för att leverera ett system för att induktionshärda vevaxlar.

Vevaxlar är komplexa komponenter, nödvändiga i alla förbränningsmotorer. Det är vevaxlarna som omvandlar kolvarnas rörelse till rotation, och de spelar även en viktig roll i smörjningen av motorn då de sprejar olja vid bestämda tillfällen under en cykel. Därför är smörjhål borrade genom de massiva lagerlägena och vevtapparna.  Självklart kan inget lämnas åt slumpen när man induktionshärdar en så viktig komponent som en vevaxel. Samtidigt måste motorfabrikanter kontrollera kostnaderna och behålla produktionsnivån. Med detta i åtanke kan man förstå varför John Deere valde EFD Induction för att induktionshärda vevaxlar till sin anläggning i Frankrike.Systemet presenterar en mängd spännande tekniska innovationer. Till att börja med en robotstyrd buffert med 40 vevaxlar vilket betyder en produktion utan stopp, även under växling av härdverktyg. Och i en enda station kan åtta härdverktyg härda vevtappar och lager på tre-, fyr- eller sexcylindriga vevaxlar.

 Kvalitetskontroll

En annan fördel är robotens roll i kvalitetskontrollen. Förutom att den hanterar vevaxlar genom värmebehandlingscykeln, har roboten speciella verktyg för att kontrollera smörjhålen. Efter att ha indexerat komponenten för roboten en sensor genom hålen för att upptäcka eventuella borrproblem. Därefter kontrollerar ett annat verktyg fasen i änden av smörjhålen. Roboten identifierar bristfälliga vevaxlar om sådana finns och placerar dem på en speciell bana.  Anläggningen kan induktionshärda och kvalitetskontrollera upp till 32 vevaxlar i timmen vid arbete med trecylindriga vevaxlar och 18 komponenter i timmen när sexcylindriga vevaxlar bearbetas.

Så vad tyckte då världens största tillverkare av jordbruksutrustning om sitt nya induktionshärdningssystem från EFD? John Deere är förtjusta – med kvaliteten på de härdade axlarna, med vår förmåga att möta våra kunders specifikationer och med vår leveranstid.