Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Magnetfältsmätning

Har du koll på mangetfälten kring er induktionsutrustning?

 

Europaparlamentet antog 2004-04-29 et direktiv, 2004/40/EG om gränsvärden for arbetstagares säkerhet vid magnetfältsexponering. Det skulle träde i kraft 2008-04-29, men införandet har senare lagts til 2012.

Direktivet baseras på de gränsvärden ICNIRP har gett. ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) är en oberoende organisation som länge har arbetat med att fastställa lämpliga gränsvärden för människans exponering i magnetfält. Man har utgått från den frekvensberoende uppvärmning som uppstår i kroppen när man vistas i magnetfält. Man har sedan använt en säkerhetsfaktor för att räkna fram tillåtna gränser, insatsvärden på magnetfält.

 

Tillåtna insatsvärden varierar med frekvensen på magnetfältet. De har utarbetat rekommendationer för frekvenser från 25 Hz till 300 GHz. De slutgiltiga gränsvärdena kommer att fastställas av EU-komissionen under 2010.

 

 

Vill ni ha hjälp med mätningar är ni välkomna att kontakta Jan Erik Havseden på 021-30 45 37.