Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Induktionslödning av kopparskenor

Induktionsvärmning är en suverän metod för att löda kopparskenor.

 

Tack vare den snabba och effektiva värmningen sparas stora mängder energi jämfört med gaslödning. Den snabba och kontrollerbara värmning minskar risken att känsligt material, exempelvis isoleringar skadas.

Tack vare den snabba och effektiva värmningen sparas stora mängder energi jämfört med gaslödning. Den snabba och kontrollerbara värmning minskar risken att känsligt material, exempelvis isoleringar skadas. Dessutom ger det en avsevärt förbättrad arbetsmiljö och betydligt minskad brandrisk!

 

 

 

 

Bilderna visar en halvautomatisk lödstation för att löda koppar lindningar, s.k rotorspolar för stora elmotorer. Varv på varv med kopparskenor löds snabbt samman, typiska dimensioner på kopparskenorna är 100x2 mm. Med hjälp av induktionslödning går uppgiften snabbt och lödprocessen är väl kontrollerad.

 

 

Verkningsgraden är mycket hög, utrustningen en hög flexibiltet och lödningarna håller hög kvalité. Den bästa arbetsmiljön är just att använda sig av induktionsvärmning, det blir inte lika varmt i omgivningen, man har bra översikt över lödningsområdet och det är tystgående.

Även säkerheten ökar med induktionsvärme, b.la. minskar risken för brännskador och det är lättare att avlägsna rök och ångor. Det blir god reperterbarhet, lägre driftskostnader och högre produktivitet.