Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Arbeta för miljön! Arbeta med induktionsvärmning!

Miljöfrågorna är viktiga för oss alla. Är det då inte passande att vi gör allt vi kan för att påverka miljön så lite som möjligt? EFD Induction tillverkar induktionsvärmare som spar energi och som inte avger några farliga gaser.

För att sammanfoga metalliska material användes oftast lödning eller svetsning med gas. När man fogar samman olika material med öppen låga uppstår nitrösa gaser. Dessa gaser är luktlösa och osynliga och på grund av detta är det svårt att känna igen dem. Gaserna är farliga för hälsan och lågan ger direkt en hög temperatur i omgivningen.

 

 

 

Det finns olika uppvärmningsmetoder och i flera fall då traditionell uppvärmning med gas används hade induktiv uppvärmning varit ett bättre alternativ. Den huvudsakliga fördelen med induktionsuppvärmning är att det inte uppstår samma höga temperaturer som det gör vid gasuppvärmning. Därför bildas det praktiskt sett inga nitrösa gaser.

Induktionsuppvärmning passar både för fasta installationer och manuell uppvärmning lokalt. Beroende på val av frekvens finns möjligheten både att värma enbart ytan, men också att värma på djupet.

 

 

Induktionsuppvärmning är tekniskt ett bra alternativ till gasuppvärmning när man ska rikta eller bocka en detalj. Odense Ståkskibsværft A/S har utfört ett experiment då man jämfört induktionsuppvärmning och uppvärmning med öppen låga.  I experimentet ingick flera test då de skulle bocka 10 till 20 mm tjock stålplåt. Genom att jämföra en induktionsutrustning på 33kW och en låga med fem munstycken gav testen intressanta resultat. 

Testen bevisade att induktionsuppvärmning är tekniskt realistiskt i förhållande till användning av öppen låga, det gick lika fort med bägge metoderna att bocka stålplåten till samma vinkel.

Samtidigt som detta gjordes mätte man också koncentrationen av nitrösa gaser i arbetsmiljön. Gasuppvärmningen gav stora mängder nitrösa gaser i utrymmet där operatörerna vistas, det uppstod inga gaser alls vid induktionsvärmningen.

En annan miljöaspekt är att ljudnivån var betydligt lägre med induktionsvärmning än vid öppen låga, ej heller värms luften i arbetsmiljön lika mycket.

 

För att summera detta minskar man många arbetsmiljörisker och spar energi då man använder induktionsvärmning. För det första finns ingen öppen låga. Man värmer också endast den del som ska bearbetas, vilket i sin tur minskar förbrukningen av energi. Detta gör också att ingen annan del får hög temperatur under själva processen. Metoden är snabb, har hög verkningsgrad, kräver inget syre och är mycket enkel att använda.

Nu kan även du göra din del till förmån för miljön. Använd induktionsvärme och du hjälper både dig själv och många andra.