Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Solen lyser för en ljusare framtid

EFD Induction är delaktiga i flera projekt, ett är solenergi. Vi tillverkar en utrustning som framställer renad och segregerad kisel, med egenskaper anpassade för tillverkning av högeffektiva polykristallina solceller till en kostnad av enbart en tredjedel av traditionell ”electronic grade” kisel.

EFD Induction i Frankrike har tänkt ut, planlagt och tillverkat denna komplexa utrustning som inte kan jämföras med någon annan i världen. Leveransen inkluderar en robot, flera kammare med skyddsatmosfär, tre smältdeglar, fyra transistoriserade frekvensomriktare, en triod högfrekvens plasmagenerator, styrsystem, en kristalliseringsugn, kylvattensystem och en plasmabrännare. Om hela världen ökar användandet av solenergi och andra förnyelsebara energikällor, sparar vi på våra fossila bränslen och minska den globala uppvärmningen.