Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Härdning av ringar

Vind är den perfekta energikällan. Den är säker, miljömässigt ren och den finns i all oändlighet. Men att ta vara på den och omvandla den till el är en krävande utmaning .

Hardening of slewing ring 

De stora svängkransringarna som finns i vindkraftverk, till exempel, är utsatta för extrem påverkan. Dessa förutsättningar betyder att ringarna måste härdas efter tillverkning – utan att få mjuka zoner. Dessa zoner uppstår på grund av oavsiktlig värmning av redan härdade områden och resulterar i anlöpning eller uppmjukning av metallen.   Ett sätt att uppnå fogfri härdning (d.v.s. ringar utan mjuka zoner) har varit att använda ugnshärdning, men nackdelarna är betydande. Ugnshärdning är en långsam, energikrävande process. Till skillnad mot induktion, kan inte ugnar leverera exakt eller skräddarsydd värmebild.  

 

Den minimala värmetillförseln hos induktion resulterar i märkbart mindre formförändring i ringen, jämfört med ugnshärdning. Risken för mjuka zoner har samtidigt begränsat induktionshärdningens potential. Men inte nu längre. En EFD Induction-patenterad lösning ger förmånerna med induktionshärdning, till även de största ringarna.   Lösningen är vår multi-coil Seamless Hardening Process (SHP). SHP är en teknologi som redan använts av några av världens mest krävande teknologiföretag. SHP använder flera oberoende spolar som rör sig runt en stillastående ring. Slutresultatet är en perfekt härdad ring, utan några mjuka zoner. Naturligtvis är inte SHP begränsad till enbart fogfri härdning av svängkransringar i vindkraftverk. Lösningen kan även användas till fogfri härdning i vilken större ring som helst.    

 

Affärsmöjligheter   För Helmut Schulte, EFD Induction Tyskland, är SHP mycket mer än en spännande teknologi. ”Det är ännu ett exempel på EFD Inductions tekniska utmärkthet. Den sanna betydelsen i SHP finns i de kommersiella förmåner som våra kunder får. SHP gör det till exempel möjligt att enkelt härda ringar enligt vindkraftsmarknadens specifikationer. Och det är en marknad med stor tillväxtpotential.   “Enorm” är en underdrift. Faktum är att vind kanske är världens mest dynamiska energiindustri. Enligt World Wind Energy Association, fördubblades antalet vindinstallationer i världen mellan 2005 och 2008.    

 

I USA ökade den vindkraftgenererade kraften med 8.358 MW under 2008. Det är en 50 procents ökning av landets totala vindkraftgenererade kapacitet. I Kina steg mängden installerad vindkraft från blott 1.260 MW under 2005 till 12.210 MW under 2008.   ”Det är klart att det nuvarande ekonomiska klimatet kanske hämmar tillväxten av vindenergi på kort sikt”, säger Schulte, ”Men det finns fortfarande väldigt positiva tecken. Brittiska regeringen, till exempel, öronmärkte nyligen GBP 525M (EUR 589M, USD 800M) för vindprojekt ute till havs, för de kommande två åren.