Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Förändringens vind blåser – med hjälp av induktion

Förnyelsebara energikällor är något som världen nu satsar på. En sådan är vindkraft. Vindkraftverkens propellerblad sitter på en axel. När vinden når dessa blad börjar de rotera och rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi i generatorn. När vindkraftverk tillverkas används induktionsvärme från EFD till härdning och lödning.

Det är stora krafter när rörelseenergin ska omvandlas till elektrisk energi. Axlar och kugghjul behöver härdas för att bli hållbara och minska slitaget. Ofta förekommer kugghjul med ett par meters diameter i vindkraftverk. EFD levererar automatiska induktionshärdmaskiner som härdar dessa kugghjul lucka för lucka. EFD har marknadens modernaste frekvensomriktare, bland annat vårt ”Multi Frequency Concept” där två frekvenser samtidigt matar induktionsspolen vilket ger oöverträffade möjligheter att styra härdresultatet!

 

Man använder också EFD Induction’s universella Minacaggregat för induktionslödning av kopparskenor på stator och rotor på generatorn. På en typisk stator ska 1500 lödningar utföras. Induktionslödningen är snabb och utan låga vilket begränsar problem med bränd isolering och ger en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö. Ofta börjar ett projekt med inledande lödtester innan leveransomfattningen bestäms. En typisk leverans kan innehålla två 50 kW Minac induktionslödaggregat, kylare, fixeringsutrustning och igångkörning. Utrustningen styrs av en mikroprocessor och utmatad energi övervakas för varje lödning.

 

 

 

Bild: Induktionshärdning används för att göra ett material hårdare, i detta fall gäller det ett kugghjul till ett vindkraftverk.

 

 

Bild:  10 % av all världens energi kommer från vindkraftverk. Marknaden och efterfrågan från denna energikälla ökar ständigt. De beräknas att ha ökat från 10 % till 12 % år 2010. I Europa finns 75 % av produktionen.