Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Induktionsvärmning - det miljövänliga alternativet!

När det gäller att spara energi är induktionsvärmning ett intressant alternativ. Verkningsgraden är mycket hög. Som tumregel överförs ca 50% till nyttig energi. Exempel finns på upp till 87% verkningsgrad.

Värme utvecklas direkt i komponenten. Konvektionsförlusterna till omgivningen är små. Dessutom värms enbart den del av ämnet som ska behandlas! Induktionsvärmningen i sig ger ingen förorening till den yttre miljön. Jämförbart med alternativa uppvärmningsmetoder kan induktionsvärme ge stora vinster för miljön. Bilden visar en jämförelse i energiförbrukning mellan induktionsvärmning och konventionell värmning i ugn. Det är samma mängd energi som kommer till nytta för den del som ska behandlas. Är det ytan på en axel som ska härdas, värms enbart den med induktion.

 

Vid ugnshärdning värms hela axelns massa och mycket energi används i onödan. Induktionshärdning är snabb, ofta kan en axel härdas under tillgänglig takttid och utrustningen enkelt integreras i produktionen. En ugnsprocess är långsam, processtiden kan röra sig om ett par timmar för motsvarande ythärdning och ett par timmars produktion måste rymmas i ugnen. Det betyder att ugnen tar stor plats och det blir stora konvektionsförluster. Dessutom ska många komponenter hanteras samtidigt och en hel del energi går åt för att mata den vikten.

 

 

Bilderna visar en in-line utrustning för induktionshärdning av kamaxlar