Om EFD InductionLediga tjänsterSitemapPrint page • Choose language:

Tillverkning av glasull

Philippe Derain på EFD Induction i Frankrike ger oss en kort introduktion till ett av de mindre kända användningsområdena för induktionsvärmning – tillverkning av glasull.

 

Två av de mest kända användningsområdena för glasull är värme- och ljudisolering i byggnader, materialets goda egenskaper kommer av glasullens extremt låga vikt i förhållande till volymen.

Tillverkning av glasull – vetenskapen hur man förvandlar smält glas till tunn ull - kräver en jämn värmekälla, sand och återvunnet glas ... och en förståelse för hur sockervadd blir till.

Nästa gång du besöker ett tivoli eller en cirkus, stanna till en stund för att se hur sockervadd blir till. Det du då får se är hur smält socker blir spunnet i hög hastighet och bildar tunna, långa trådar. Dessa svalnar sedan snabbt i luften och bildar en luftig, porös vadd - det söta ”fluffet” som vi minns från vår barndom.

En nästan identisk metod används för att producera glasull. Smält glas matas i en fibreringsmaskin in i en spinnare som roterar med hög hastighet. Den nedre kanten av spinnaren har många små hål. När spinnaren roterar, pressas det smälta glaset ut genom hålen för att sedan snabbt kylas ned vid kontakt med luften. De nedkylda trådarna samlas ihop till en stor luftig ullmatta.

GlassFiberizing Process

 

Två faktorer är särskilt viktiga för en framgångsrik tillverkning av glasull. Först måste det smälta glaset matas in i rätt hastighet i den roterande spinnaren. För det andra, måste det smälta glaset hålla rätt temperatur konstant. Oönskade temperaturvariationer kan resultera i försämrade fibrer, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på slutproduktens isoleregenskaper. Att upprätthålla en stabil temperatur är dock en svår utmaning, särskilt vid en temperatur av ca 1400°C som är typisk för tillverkning av glasull. En av de största fördelarna med induktionsvärmning är möjligheten att hålla en konstant stabil temperatur. Detta är anledningen till att induktion ofta används inom glasullsindustrin.

EFD Induction’s system för tillverkning av glasfiber inkluderar vanligtvis en Sinac omriktare, en matchningsstation specialanpassad för glasullsspinnare, ingjutna induktionsspolar och en kylenhet. EFD Induction’s Sinac som används för glasullstillverkning ligger vanligtvis i effektområdet 50-100 kW, men högre effekter är naturligtvis tillgängliga. Medelfrekvens är vanligast för denna tillämpning, vanligtvis 10-20 kHz. Tack vare att Sinacomriktarna har IGBT-transistorer är det möjligt med EFD Induction’s patenterade switchningsteknik att från en Sinac mata ut frekvenser upp till 200 kHz. Effektförsörjningen till glasullstillverkning styrs utifrån diametern på spinnarens platta.

Den växande oron för den globala klimatförändringen - samt ökade energikostnader för konsumenterna - har bidragit till att skapa en stark efterfrågan på värmeisoleringsmaterial, särskilt av den väl beprövade glasullen. Många regeringar erbjuder även subventioner eller andra incitament för villaägare att utrusta sina fastigheter med glasullsisolering. Efterfrågan på glasull har också drivits av en växande medvetenhet om vikten av tysta inomhusmiljöer. En annan drivkraft har varit förnyelse av stadskärnor och den ökade efterfrågan på stadsnära boende, med fler och fler människor som väljer att bo i flerbostadshus.

EFD Induction har utvecklat specialistkompetens för att möta denna växande efterfrågan på tillverkning av glasull. Våra lösningar för tillverkning av glasull finns i Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Kuwait, Norge, Polen, Ryssland, Spanien, Sverige, Schweiz och Turkiet.

Philippe Derain, Export Sales Manager EFD Induction

Philippe Derain, exportförsäljningschef på EFD Induction i Frankrike, förklarar konsten och vetenskapen att tillverka glasull.